Skip to content

Mirjan Niço 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-06 14:00:36
JSON

NIPT: L32002002V
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime dhe shitje te materialeve te pajisjeve elektronike, IT, aksesore te fibrave optike (FO), module per burimet e ushqimit elektrik dhe stabilizotore, UPS deri ne 100kVA, inverter, bateri te kapaciteteve te ndryshme, riparim te centraleve elektronik (kartat), programim te centraleve, VTC etj, materiale për instalim të sistemit kompjuterik & telefonik dhe të tjera punime në lidhje me të, materialeve publicitare, kancelari, elektrike. Krijimi dhe mirembajtja e faqeve WEB, ndertim te aplikacioneve te ndryshme online (pragrame fincanciare, kontabel, inxhinierike, arkitekturorere, menaxhuese etj..) dhe mobile, database etj. Dizenjim, implementim, konsulence e sistemeve te teknologjise se informacionit dhe mirembajtja e tyre. Import - eksport pajisje dhe aksesore te sistemeve te teknologjise se informacionit. Import - eksport programe kompjuterike (software). Sherbime te ndryshme ne favor te shoqerive te ndryshme. Ndermjetesim tregtar. Prodhim printim biletash elektronike. Sisteme audio/video dhe fonie, multimedia dhe produkte sherbimi te ndryshme. Riparim dhe tregtim celularesh. Riparim dhe mirembajtje kompjuterash. Tregtim te materialeve te ndertimit dhe vegla pune. Ofrim sherbimi per internet. Punime hidraulike.Punime termoizoluese. Stampim fotografish. Shtypshkrime te ndryshme. Postera, reklama, stampime, etj. Tregtim te materialeve elektronike (kompjutera, fotokopje, printera, etj.). Punime ne fushen e ndertimit. Prodhim dhe montim duralumini. Punime elektrike. Tregtim materialesh elektrike. Suport IT. Riparime kompjutera, fotokopje, printera. Tregtim te materialeve Higjeno-Sanitare. Riparim, kolaudim dhe mirembajtje te pajisjeve speciale laboratori kimie, fizike dhe teknologji ushqimore. Punime druri, melamine dhe konstruksione metalike. Tregtim te bimeve decorative. Tregtim te pjeseve te kembimit. Tregtim me pakice te materialve hidraulike. Tregtim te materialve industriale. Tregtim te makinerive te punes. Tregtim te sistemeve te ngrohjes, soba ngrohje, chiller, pellet, etj. Montim dhe kolaudim. Tregtim te materialve kancelarie, bojra printerash, etj. Tregtim te artikujve ushqimore me shumice dhe pakice. Tregtim dhe prodhim rroba pune, uniforma te ndryshme. Tregtim te inputeve bujqesore si dhe pesticide. Tregtim te automjeteve te ndryshme. Servis dhe tregti per makina te gjitha llojeve dhe markave. Mirembajtje te ambjenteve te brendshme dhe te jashtme. Sherbime disifektimi. Shitje dhe blerje per materiale pastrimi, materiale te buta. Tregtim te materialeve mbrojtese per emergjenca si (doreza, maska mbrojtese, dezifektant, alkol etj..). Sherbime dhe shitblerje te kondicionereve, elektrike dhe hidraulike.
Emërtime të tjera Tregtare: IST
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 02.08.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga "Ylbere Bylykbashi", Ndertesa Nr.20, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 596 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 464 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 481 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:21 836 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:19 354 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 615 821,00
Punuar Nga : L.Kanani