Skip to content

INVENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-08-06 12:24:55
JSON

NIPT: L32015008T
Administrator: Edmond Lekaj, Alfred Beqirllari
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim programesh kompjuterike ne fushat e punimeve topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike (WEBGIS), pasuritë e paluajtshme etj. Shërbime ne fushën e teknologjisë se informacionit dhe komunikimit (TIK).Konsulence teknike dhe menaxhim projektesh.Shërbime auditimi te sistemeve, hostim infrastukture dhe software, hostim i bazës se te dhënave, hedhje dhe përpunim te dhënash. Produkte dhe shërbime për administrimin e faturave, adresave, taksave dhe tarifave. Produkte dhe shërbime për administrimin e aseteve, për administrimin e ndërmarrjeve ujësjellës kanalizime, plane urbanistike, projektime Masterplane-Studime e plane rajonale Urbanistike, plane rregulluese te përgjithshme si dhe studime pjesore Urbanistike, administrimin e ndërmarrjeve te prodhimit dhe shpërndarjes se energjisë elektrike, administrim te projekteve te financuara nga donatoret.Projektim, zhvillim, implementim, testim, trajnim dhe mirëmbajtje te platformave (Web, Desktop, Mobile) dhe sistemeve software e hardware qe përfshihen ne aktivitete ICT, ne te gjitha fushat e aktivitetit te biznesit, ne fushën e edukimit dhe te zgjidhjeve interaktive multimodale ne fushat e biznesit financiar e bankar, ne atë te shërbimeve te sigurimit te jetës, shëndetit etj. Shërbim profesional, nëpërmjet konsulences si: alarme, kundërzjarr, GPS personal dhe për automjete, tabela sigurimi, zgjidhje për një kontroll ne kohe reale duke mundësuar lehtësimin e patrullimit te aktiviteteve kontrolluese dhe monitoruese, projektim sinjalistike rrugore.Dizenjim grafik, animacion, modelim, renderizim, zhvillim dhe mirëmbajtje e faqeve web. Krijim i hartave turistike dixhitale dhe manuale.Shitje – Blerje te pasurive te paluajtshme (realestate). Vlerësim i pasurive te paluajtshme. Aktivitet ne fushën e audio-vizualitetit: prodhim(produksion) filmash artistike, filmash televizive, reklama, videoklipe, distribucionin e këtyre produkteve dhe organizim aktivitetesh me karakter artistik dhe kulturor. Sisteme monitorimi video. Shpërndarjen e produkteve të porositura. Import – Export i te gjitha llojeve te mallrave e produkteve industriale, ushqimore, bujqësore, blektorale, makinerive, materialeve te ndërtimit, paisje elektroshtepiake, paisje te telekomunikacionit, informatikës, elektonikes, rrjetave kompjuterike, telefonisë, paisjeve te fuqisë, kamerave, sistemeve video dhe audio, makineri e pajisje etj. Përfaqësimin tregtar dhe ndërmjetësimin në shitjen e produkteve te gjitha llojeve(industriale, bujqësore, etj) dhe formave;Import eksport dhe tregtimin e mallrave te ndryshme te konsumit te gjere, me shumice e pakice, si dhe çdo aktivitet tjetër qe nuk bie ndesh me sa me sipër dhe konsiderohet i leverdishëm për shoqërinë.Me vendim te ortakeve te shoqërisë ajo mund te marre pjese ne veprimtari bashkëpunuese (joint venture) me shoqëri te tjera vendase apo te huaja për realizmin e projekteve te veçanta ne fushën e shërbimeve dhe ne fusha te tjera biznesi. Vlerësim pasurie për Toke dhe Ndërtese. Akte Ekspertimi për Gjykate.
Emërtime të tjera Tregtare: INVENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/08/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, P 23/1, shkalla 1, Apartamenti.3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.08.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 104 274,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 903 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 247 637,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 567 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 497 182,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 277 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 103 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 780 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 960 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 299 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 602 363,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:17 377 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:24 662 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 530 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala