Skip to content

Red Technology Solution (RTS)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-12-14 12:00:11
JSON

NIPT: L41512005R
Administrator: Luan Caca
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimin e tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave dhe produkteve të fushës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Prodhim, projektim, implementim, mirëmbajtje dhe konsulencë për produkte dhe mallra dhe shërbime të fushës së teknologjisë së informacionit. Import - Eksport, tregtim me shumicë e pakicë të sistemeve, seteve, pajisjeve, mjeteve e programeve informatikë, elektronike e mekanike. Ofrim shërbimesh dhe asistencë, krijim programesh, modelesh dhe sistemesh, në fushën e informatikës, elektronikës dhe mekanikes. Shërbime në teknologjinë e informacionit: Projektim, ndërtim, operim dhe integrim shërbimesh telefonike të operatorëve të ndryshme, projektim dhe realizim sistemesh telefonike, shërbime telefonie në përputhje me teknologjinë e kohës dhe hapësirën ligjore, shërbime të tjera të lidhura me telefoninë. Projektim, ndërtim, operim dhe integrim shërbimesh të transmetimit të të dhënave dhe internetit në fibra optike, sisteme, satelitore etj. Projektim, ndërtim, operim dhe integrim sistemesh të përpunimit të të dhënave dhe automatizimit të proceseve si dhe krijimi i nyjave përkatëse. Punime civile, kanalizime, shtrim kabllosh për llogari të kontratave të ndryshme të ndërtimit, telekomunikacionit dhe komplekse, lidhja e kontratave të sipërmarrjes si dhe zhvillimi i të gjitha aktiviteteve të lidhura direkt ose indirekt me aktivitetin e teknologjisë së informacionit përfshirë aktivitetin e ndërmjetësimit në lidhje me sistemet e teknologjisë se informacionit, projekteve të ndryshme etj. Realizimin dhe aktivitetin e drejtimit të impianteve, aparaturave dhe teknologjive të ndryshme në fushën e industrisë. Përfaqësimin direkt, si agjent ose mbi baza porosie, të shoqërive që veprojnë në sektorin e teknologjisë se informacionit. Organizimi dhe zhvillimi i matjeve të ndryshme të shikueshmërisë së programeve të ndryshme në radio dhe televizion, përgatitja e raporteve përkatëse bazuar në të dhënat e përfituar nga këto matje, si dhe tregtimin në forma të ndryshme e këtyre raporteve. Projektim, shitje, dizajnit, konsulencë, implementim dhe mirëmbajtje të sistemeve të autentifikimit, firmës dhe nënshkrimit elektronik dhe infrastrukturave të çelësit publik. Instalime, kabllime të rrjetave kompjuterik, elektrik, telefonik, kamerave, akses kontrollit dhe të sigurisë. Trajnime dhe certifikime. Ngritje e sistemeve dhe e qendrave të të dhënave dhe hostim të të dhënave. Projektim, zbatim, automatizim, supervizim, mirëmbajte të rrjeteve dhe sistemeve elektrike. Projektim, zbatim, automatizim, mirëmbajtje të linjave të konjeksionit dhe interkonjeksionit (high-voltages, middlevoltage dhe low-voltage). Prodhim, transmetim, shitje të energjisë elektrike (kundrejt operatorëve vendas shtetërore dhe private si dhe në tregjet jashtë vendit). Projektim, zbatim, supervizim, mirëmbajtje të sistemeve të kondicionimit. Trajnim dhe certifikim të profesioneve: elektricist, hidraulik. Certifikim të lojërave të fatit me dhe pa ekran, të lojërave me shumë lojtare(multiplayers), si dhe të lojërave argëtuese. Projektim, zbatim, supervizim, mirëmbajtje të sistemeve në sektorin e: kazinove, hipodromeve, lotarive kombëtare, basteve sportive, bingove dhe kazinove elektronike. Ushtrimi i tregtisë me shumicë e pakicë i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimor, kafe-bufe, import-eksport, shfrytëzim, prodhim, tregtim i lëndës drusore, punime pyjore. Trajnim, konsulencë dhe asistencë financiare, fiskale kontabël. Këmbim valutor, organizime turistike, bileta udhëtimi, përkthime guida turistike, mallra të konsumit të përditshëm, produkte ushqimore. Trajnim, konsulencë, asistencë teknologjike teknike, tregtim elektro - shtëpiake frigoriferë, lavatriçe. Përfaqësime tregtare, import eksport të produkteve të teknologjisë së lartë, produkteve të dixhitalizuara, programeve informatikë, instalimin e sistemeve të sigurisë se lartë, tregtim i materialeve të rënda, produkteve të përgjimit, import eksport të armeve të rënda, tanke, helikopterë, anije. Studim, projektim, përpunim, shfrytëzim i produkteve nëntokësore, mineraleve të kromit, gurëve dekorative, mermerit etj., si dhe import-eksport i tyre. Import eksport dhe tregtim i lëndëve plasëse dhe shpërthyese që përdoren për përdorim civil. Projektim, zbatim dhe ndërtim. Import dhe eksport të pajisjeve laboratorike, mjekësore, industriale, import eksport të barnave mjekësore, kiteve dhe reagjentëve laboratorike. Tregtim dhe mbështetje teknike për aparatura gjeodezike, topografike, ndërtimore, hidrometeorologjike. Aparatura të teknologjisë së lartë, Laser, X-Ray, skanerë 3D etj. Import-eksport të materialeve të ndryshme. Prodhim dhe tregtim produktesh metalike, druri, brumi, energjie, kasafortash, dyer të blinduara, dollapë, arshiva dhe tavolina metalike, mobilieve. Prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit, punime karpentierë. Shërbime hoteliere dhe biznesi, bar-kafe, restorant. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.03.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar KASHAR Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, godina ITE grup.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 14.12.2021
Akt themelimi, statuti i shoqerise, date 11.03.2014
Kontrate e shitjes se kuotave, date 11.03.2014
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Punuar Nga : I.Cara