Skip to content

Travel Hub Solutions
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 11:09:48
JSON

NIPT: L41630002R
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: a) Rezervim sherbimesh makina me qera. b) Blerje shitje mallra me natyre tregtare dhe ofrim sherbime kateringu. c) Menaxhim dhe administrim i aktivitetit te stacionit aeroportual per llogari te linjave ajrore. d) Menaxhim te shitjeve per territorin e Republikes se Shqiperise. e) Sherbime te ndrj'shme marketing. i) Krijimtari te ndryshme, reklama, flete palosje, etiketa. g) Suport per operacionet e fluturimit; h) Sherbime Assistence per pasagjeret. i) Sherbime assistence per Vip/State/Executive ne fushen e aviacionit. j)Rezenim per Airport Lounge;.k) Sherbimeve biletarie aeroportuale. 1) Ofrim te sherbimeve te transportit tokesor. m) Sherbime te personalizuara per kalim te shpejt ne kontrollin e sigurise aeroportuale. n) Bar-Kafe. o) Tour Operator. p) Sherbime te ndryshme marketings. q) Blerjen, shitjen, dhenien me qira dhe zhvillimin e pasurive te paluajtshme, veprime logjistike si dhe çdo aktivitet tregtar te lidhur me to. r) Marrjen edhe dhenien e huave; vendosjen e hipotekave, pengjeve ose garancive te tjera; s) Ofrimi i te gjitha sherbimeve qe lidhen me sherbime komunikimi (call center), sherbime kontakti (contact center) si dhe aktivitet administrativ ndihmes (back office), ne fushen e kujdesit ndaj klientit. f) Çdo aktivitet tjeter te lejuar nga legjislacioni shqiptar.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/04/2014
Rrethi: Krujë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “ALBAWINGS”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 16/02/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51418010M, me adrese aktuale në Tirane Vore Tirana Business Park, Ndertesa 05, Kati5, Rruga Rinas, dhe me administrator Bujar Ejupi. “Travel Hub Solutions” zotëron 60% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.04.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 16.06.2015, me vendim të ortakut të vetëm, u vendos Pushimi i perkohshem i aktivitetit nga data 16.06.2015 deri pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 01.12.2016, me vendim të ortakut të vetëm, u vendos aktivizimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres Kruje Nikel, Aeroporti Nene Teresa ,Terminali i Zgjeruar i Rikonstruktuar, Ndertesa e Administrates Tirane, Prane portes A

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 18.06.2014
Kontratë për Shitblerje Kuotash datë 06.06.2017
Kontratë për Shitjen e Kuotës datë 17.01.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: 2 638 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 19 086 272,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 26 175 375,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 15 027 351,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 31 821 262,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 037 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -64 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:40 771 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:50 671 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:54 825 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:34 220 943,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:50 276 777,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 390 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:848 573,00
Punuar Nga : P. Nikolli