Skip to content

MAREN BUSS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-22 10:31:37
JSON

NIPT: L41720501P
Administrator: Ilir Hasanbelli
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e transportit, transportit te udhetareve( transportit urban brenda dhe jashte Shqiperise), ne fushen e tregtise, eksport- import, shitje-blerje te ndryshme te mjeteve ( mjete autotransporti), paisjeve (pjese kembimi per mjetet e transportit) te natyrave te ndryshme. Aktivitet ne fushen e agjensise turistike, spedicionare, sherbime te ndryshme reklamuese, si dhe Bar- Restorant.
Emërtime të tjera Tregtare: MAREN BUSS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.05.2014
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Durres, Lagjja nr.13, Rruga” Pavaresia”, prane Pallatit Maren me nr. 46/461, Autobus me targe AA 147 JH
2.Durres , Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461, Autobus me targe AA 126 JH
3. Durres, Autobus me targe AA 692 TP, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
4.Durres, Autobus me targe AA 841 OA, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
5. Durres, Autobus me targe AA 340 XV, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
6. Durres, Autobus me targe AA 691 TP, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
7. Durres, Autobus me targe AA 665 LT, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
8. Durres, Autobus me targe AA 826 MD, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
9. Durres, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461, Autobus me targe AA 127 JH
10. Durres, Autobus me targe AA342 XV, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
11. Durres, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461, Autobus me targe AA 128 JH
12. Durres, Autobus me targe AA 339 XV, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
13. Durres, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461, Autobus me targe AA 145 JH
14. Durres, Autobus me targe AA 690 TP, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
15. Durres, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461, Autobus me targe AA 133 JH
16. Durres, Lagjja nr 13, Rruga Pavarsia, Sektori Iliria, Pallati MAREN nr 46/461, Autobuz me targe AA 831 JI
17. Durres, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461, Autobus me targe AA 146 JH
18. Durres Autobus me targe AA 341 XV, Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
19. Durres, Autobus me targe AA 908 RV , Lagjja nr.13, Rruga Pavaresia, prane Pallatit Maren me nr. 46/461
20. Durres, Lagjja nr 13, Rruga Pavarsia, Sektori-Iliria, Pallati MAREN nr 46/461, Autobuz me targe AA 829 JI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Urdherit te leshuar date 23.06.2021, eshte vendosur: masa e sekuestros mbi te gjithe kuotat dhe kapitalet e regjistruara ne emer te debitorit MAREN BUSS sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja 13, Rruga" Pavaresia", Sektori-Iliria, Pallati MAREN me Nr. Pasurie 46/461

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.10.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 370 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 463 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 544 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 118 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:74 753 726,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:62 080 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:66 207 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 50 937 504,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : L.Kanani