Skip to content

IuteCredit Albania

JSON

NIPT: L42011023U
Administrator: Bealba Mata
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e operacioneve tregtare dhe financiare të kredi dhënies. Të japë kredi. Shoqëria brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: IuteCredit Albania
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 04.08.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 65 000 000,00
Numri i pjesëve: 65 000
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Tarmo Sild, Allar Niinepuu, Mari-Luis Sammul
Statusi: Aktive
Leje/Licensa: Nr. 32 -
Dt: 31.03.2015 -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake nr.10, Rruga e Durrësit, ndertesa nr.6, nr.pasurie 2/131, zona kadastrale 8330

Adresa:
TIRANE Njesia bashkiake nr 10, rruga e Durrësit, pallati 102, shk 7, kati 3, ap 52 Durrës Lagjja nr.4, Rruga Egnatia, me certifikat pronesie nr.1356915, zona kadastrale 8514, me nr.pasurie 2/60+2 1/1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -10 178 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 668 575,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -3 668 575,00