Skip to content

Eduard Kelmendi

JSON

NIPT: L42109009B
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, zbatim, mbikëqyrje, kolaudim, vlerësim pasurisë së paluajtshme dhe ndikimi në mjedis. Shtypshkrime, printime, dizajn, fotokopje, fletëpalosje. Deratizime, dezinfektime. Siguracione të ndryshme, punime të vogla ndërtimi. Tregti me pakicë dhe shumicë të artikujve të ndryshëm (Ndërtimi, kancelari, ushqimore, karpentieri, etj.). Punime ndërtimi, rikonstruksione, fasada, punime elektrike, hidraulike, sistemime kanale kulluese, vaditëse, topografike, azhurnime, arredime, pastrime, gjelbërim, dekore, sinjalistika të ndryshme, riparim kondicionerë, termoventilim, kompjuterë, pC, hardware, software, telefoni, IP, IT, etj. Riparim pajisje mjekësore, blerje medikamente mjekësore, ilaçe, etj. Shërbime, blerje-shitje lule dekorative, të freskëta, etj. Tregti karburantesh me pakicë dhe derivatet e tij. Shërbime bujqësore dhe blegtorale. Realizim faqe interneti, website, etj. Transport me mjete të liçensuara. Blerje baze materiale për mirëmbajtje makinash- servis i tyre, lavazh-grasatim, etj. Shërbime security, kateringu etj. Evadim mbetjesh urbane dhe spitalore, asgjësimi i tyre. Realizim eventesh, konferencash, dreka, darka etj.
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 09.09.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.10, Rruga e Bogdaneve, Godina nr.22

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018