Skip to content

Tufik Kurti
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-15 13:18:29
JSON

NIPT: L42314015H
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime juridike dhe tregtimi i mallrave te ndryshem. Pjese kembimi dhe automjete te perdorura. Organizim eventesh dhe festash te ndryshme. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim peme frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farerave dhe fidaneve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mesimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike. Sherbime mirembajtje, nderrim pjesesh te motogjeneratorit. Blerje ene kuzhine dhe pajisje te tjera. Pastrim i i kanaleve te ujrave te bardha dhe te zeza, pastrami i puseve te ujit etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i sherbimeve grafike dhe prodhime te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Perpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe sherbime me bojra, llak dhe solucione te ndryshme . Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash te perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkoolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime postare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh kme arrotrec. Fumizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne zonat portuale dhe te mjteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqesore, blegtorale dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekoratike, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Barna dhe materiale mjekiesore dhe reagent te ndryshem. Perpunimi i mbetjeve spitalore. Krijimtari te kostumeve te veprave te artit, skenike, artistike, si dhe skicimi, dezenjimi dhe realizimi skenik i kostumeve. Sherbime pastrimi ne ambjente te brendshme e te jashtme per institucione publike dhe private. Materiale perpunime serigrafie, grafike, skulpture dhe pikture. Blerje, perpunim balte qeramike per skulpture, allci forme dhe glazure. Blerje, shitje, riparim dhe mirembajtje te paneleve diellore, te sistemit te kondicionimit dhe te sistemit te ngrohjes kaldajave dhe ftohjes. Ekspertime Topografike. Sherbim recepsioni per Institucionet shteterore e private. Punime,riparime e ndertime te te gjitha llojeve si dhe punime e riparime ne objektet Muzeale-Arkeologjike. Blerje,shitje pajisje mjekesore etj. Materiale dhe solucione per djegie,ngrohje,pelet,gaz etj.Materiale per funksionimin e paisjeve te zyres,printim dhe dizajnim materialesh. Prodhim dhe tregtim i lodrave per femije. Blerje,shitje materiale per sistem ngrohje/ftohje, materiale hidrotermike.pompa te ndryshme dhe pompa zhytese. Trsnsporti i makinerive te renda, te lehta me rimorkiator, Karrotrec etj. Blerje, shitje,perpunim ushqimi per blegtorine. Prodhim,shitje kuti, canta amballazhi per produkte te ndryshme.Blerje,shitje vegla pune te ndryshme. Blerje,shitje kompjutera,materiale per IT,printerambojra per printera dhe kancelari. Prodhim,shitje,blerje mobileri per zyra,hotele,salla konferencash etj.Blerje,shitje,prodhim vendosje parket,derrase prej druri etj. Blerje,shitje,perpunim materiale ndertimi dhe materiale e produkte per miniera. Prodhim, tregtim me shumice e pakice te materialeve piroteknike dhe shperthim i komanduar/kontrolluar i tyre. Shtepi filmike, Kamera Red/Arri-4k,DJI Osmo.Lente fikse(Kinematografike,Canon,Arri).DJI Phatom 4 pro.
Emërtime të tjera Tregtare: Tufik Kurti
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 14.11.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Bulevardi Zogu i I-re, Rruga" Maliq Moça", Dyqani nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 119 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 421 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 413 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 937 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 588 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:14 869 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 986 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:14 386 224,00
Punuar Nga : L.Kanani