Skip to content

Albametal 

JSON

NIPT: L43402201R
Administrator: Miodrag Jankovic
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim i çeliqeve të ndërtimit e profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elektro - shtëpiake, karburante e lubrifikante, lëndë të para ndihmëse për industrinë e çelikut e të gjithë mineraleve të tjera. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit, hoteleri, ndërtime të ndryshme. Prodhimi gëlqere, oksigjen, azot, avull e tregtim të tyre. Grumbullim, demolim, përpunim, tregtim, import-eksport të skrapeve të ndryshëm. Prodhim, tregtim me shumicë dhe pakicë, eksport-import i materialeve të industrisë së çeliqeve siç është dhe pa u kufizuar vetëm me to: aliazhet metalike, derdhjet metalike, konstruksione e çelikut, profilet me saldim dhe të petëzuara, tubat me saldim dhe pa saldim, elementet e tjerre të konstruksioneve metalike etj.. . Prodhim, tregtim me shumicë dhe pakicë, eksport import, punime sipërfaqësore dhe/ose nëntokësore të produkteve minerare që përdoren si lëndë hyrëse në industrinë metalurgjike. kërkim, zhvillim, prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të gazoil, benzinës, solarit, mazutit, bitumit, gazit të lëngëzuar të naftës (GLN), naftës, gazit dhe të gjitha nënprodukteve të tjera të naftës.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01.10.2014
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 383 471 000,00
Numri i pjesëve: 383 471
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: NOVOMETAL DOO VETERNIK
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durrës , Mjeti koke terheqese Marka Iveco Magirus me targë AA 723 BK dhe gjysem rimorkio Marka De Filippi me targë AA R 775 Durrës , Mjeti Kamion, Marka DAF me targë AA 677 BE Durrës , Mjeti koke terheqese Marka VOLVO me targë AA 047 BA dhe Gjysem Rimorkio Marka Piacenza me targë AA R 510
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Lagjja Nr.4, rruga Skenderbej, e ndodhur ne zone kadastrale nr.8514, pasuria e paluajtshme nr.4/239-N.25

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 128 572 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 003 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 903 099 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 106 320 497,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015