Skip to content

EDISON ITALIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-19 10:24:52
JSON

NIPT: L48423501M
Administrator: Rivelin Florini
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi dhe shitja e veshjeve, ngjiteseve, fasadave, dhe ne pergjithesi çdo produkt tjeter te perdorshem per lidhjen, mbrojtjen, perfundimin e çdo strukture ndertimi, druri, hekuri, etj, ne perputhje me trendet dhe zhvillimet ne sektorin e ndertimit dhe te gjithe produktet kimike ose jo per ndertimin dhe industrine, si dhe zbatimin e tyre, tregetimin me shumice dhe pakice, kombetar dhe nderkombetar te materialeve te listuara me siper, materialet dhe pajisjet hardware dhe kopshtarise, si dhe marrje mandatesh agjensie dhe perfaqesie, me ose pa depozite, prodhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice, kombetare dhe nderkombetare makineri dhe software per krijimin e sistemeve tintometrike.
Emërtime të tjera Tregtare: EDISON ITALIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/10/2014
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Ned” srl, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe organizuar sipas legjislacionit Italian, regjistruar me Kod Fiskal dhe NIPT 02154240514, dhe me adresë në Bibbiena (Arezzo), rruga Borghi Nr. 52. (Sipas Akt themelimit të Shoqërisë)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me datë 18.06.2024
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me datë 18.11.2021, me anë të shkresës, Nr.1545/5 Prot., i Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, u vendos: masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “EDISON ITALIA” SHPK, me NIPT L48423501M, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat e tjera pasurore që i përkasin këtij subjekti, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

II. Me datë 11.03.2022, me anë të shkresës, Nr.107/3 Prot., i Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, u kërkua: lirimi nga masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “EDI SON ITALIA” SHPK, me NIPT L48423501M.
Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe Shenkoll Rile Superstrada Lezhë - Tiranë, Km.6, Godinë private me numër pasurie 31/88 dhe 31/89, Zona Kadastrale Nr.3181

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.06.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.06.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : P. Nikolli