Skip to content

Admir Zeqo
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-21 13:49:48
JSON

NIPT: L51312025D
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumicë dhe pakicë i mallrave ushqimore, industriale dhe blegtorale. Tregti me shumicë dhe pakicë i mallrave, të materialeve të ndërtimit, riparim, shërbimit, të transportit, tregtim pjesë këmbimi për automjetet, tregtim vajra lubrifikante nafte dhe gaz për ngrohje dhe gatim, vendosje, mirëmbajtje dhe riparim të aparaturave ftohëse dhe ngrohëse, vendosje dhe mirëmbajtje të rrjetit kompjuterik dhe sistemit të alarmit. Vendosje dhe mirëmbajtje të kamerave të sigurisë. Grumbullim dhe tregtim të bimëve medicinale, tregtim, vendosje dhe mirëmbajtje të materialeve hidrosanitare, shfrytëzim i lëndës drusore dhe transportit, tregtim me shumicë dhe pakicë të kancelarive, tonerë. Tregtim me shumicë dhe pakicë të detergjenteve, plehra, pesticide, pastrim dhe mirëmbajtje ambientesh. Tregtim me shumicë libra, revista, gazeta, shpërndarje shtypi etj. Shitjet medikamentesh mjekësore dhe pajisje laboratorike, Dezinfektim ambientesh. Shtypshkrime, printime, Adeziv. Montim mirëmbajtje të sistemeve kundra zjarrit dhe rimbushje kolaudim fikseve të zjarrit. Rikonstruksion dhe ndjekje punimesh ndërtimi, rruge elektrike hidraulike mekanike dhe sistemesh kullimi. Organizim Eventesh. Shitje blerje biletash udhëtimi siguracione makinash dhe prone. Projektime dhe zbatime të ndryshme. Sinjalistikë Transport rrugor udhëtarësh dhe mallrash tregtim pajisjesh kompjuterike, elektronike dhe zyre
Emërtime të tjera Tregtare: 2 A
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 12.01.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ne date 13.11.2017, eshte vendosur pushim I perkoheshem I aktivitetit te shoqerise, pa afat. Statusi ishte “Aktiv” u be “Pezulluar”. (sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit Tregtar, date 21.12.2021)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar YZBERISH Lagjja Yzberisht, Rruga Besim Alla, Pallatet Çabej, Kulla C/5/3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 21.12.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : I.Cara