Skip to content

Adri Zeqo
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-24 15:31:31
JSON

NIPT: L51313007K
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti shumice, pakice e mallrave ushqimore Industriale dhe blegtorale.Tregti me shumice pakice e mallrave, te materialeve te ndertimit, riparim sherbimit te transportit. Tregtim pjese kembimi per automjetet. Tregtim vajra lubrifikante, nafte dhe gaz per ngrohje dhe gatim. Vendosje, mirembajtje dhe riparim te aparaturave ftohese dhe ngrohese. VendosJe dhe mirembajtje te rrjetit kompjuterik dhe sistemit te alarmit. Vendosje dhe mirembajtje te kamerave te sigurise.Grumbullim dhe tregtim te bimeve medicinale. Tregtim vendosje dhe mirembajtje te materialeve hidrosanitare. Shfrytezim i lendeve drusore dhe transportit. Tregti me shumice e pakice te Artikujve per kancelari, tonera. Tregti me shumice e pakice te detergjenteve, plehra pesticide,pastrim dhe mirembajtje ambjentesh. Tregti me shumice libra revista, gazeta, shperndarje shtypi etj. Shitjete medikamentesh mjeksore dhe pajisje laburatorike,Disinfektim ambjentesh.Shtypshkrime,Printime,Adeziv.Montim mirmbajtje te sistemeve kundra zjarrit dhe rimbushje kualidim fikseve te zjarit. Rikonstruksion dhe ndjekje punimesh ndertimi, rruge elektrike idraulike mekanike dhe sistemesh kullimi . Organizim Eventesh. Shitje Blerje Biletash udhetimi Siguracione makinash dhe prone. Projektime dhe Zbatime te ndryshme. Sinjalistike Rrugore Transport udhetaresh dhe mallrash Tregetim paisjesh kompjuterike,Elektronike dhe zyre (Etj.)
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 13/01/2015
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 17.08.2017, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, YZBERISH, Rruga Besim Alla, Pallati Cabej C53, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.11.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : L.Kanani