Skip to content

Sneakers & More
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-23 13:43:00
JSON

NIPT: L51808026G
Administrator: Enkelejda Bode (Likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Tregetimi me pakice dhe shumice brenda dhe jashte vendit te veshjeve, kepuceve dhe aksesoreve te modes.Krijimi i rrjetit te shitjeve te veshjeve, kepuceve dhe aksesoreve te modes dhe ofrimi i mbeshtetjes administrative te veshjeve.Mund te bleje ose marre me qera çfaredo lloj prone te luajteshme dhe te paluajteshme qe do te shohe te nevojeshme per realizimin e aktivitetit te saj.Mund te nenshkruaje çfaredolloj marreveshje me cilendo pale te trete.Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter qe lidhet apo eshte rrjedhoje direkte apo indirekte me sa me siper. Per te arritur qellimin e mesiperm, Shoqeria mund te kryeje çdo transaksion lidhur me pasuri te tundshme dhe te patundhsme, dhe aktivitete te tjera tregtare, financiare, qiraje apo hipotekimi, te cilat mund te konsiderohet te dobishme apo te nevojshme per objektin e aktivitetit te Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: Sneakers & More
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/05/2015
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 700 000,00
Numri i pjesëve: 7 000
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: European Fashion & Sports Investment Giyim Malzemeleri Ticaret Anonim Sirketi, person juridik i legjislacionit turk, me seli qendrore ne Sanyi Mah.Turan Cad Nr.27, Kati 1, Kagithane, Stamboll/Turqi, me numër tregtar 640345 dhe numër tatimesh Institucioned Bogazici V.D 38630419634. (Sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 20.09.2016, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.

II. Me date 13.08.2019, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga Shoqeri ne Likuidim e Siper ne te çregjistruar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Amerikan 2, Kati 2, Zyra 201

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.11.2021
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 425 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -404 798,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 676 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 457 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:17 450 255,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:17 450 255,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 237 346,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017

Punuar Nga : L.Kanani