Skip to content

STUDIO MATI'S
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-18 11:14:36
JSON

NIPT: L52024066A
Administrator: Armando Mati
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, zbatim dhe ndertimit te objekteve sociale kultuore, industriale etj. Ndertim godina banimi si me fondet e vete shoqerise ashtu edhe me fondet publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social, kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurimeve. Ndertime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Kryerje punimesh te inxhinierise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave ekzistuese, izolim mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaqesore te siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe etj. Mbikeqyrje dhe kolaudim te punimeve ne ndertim. Vleresimin e pasurive te paluajteshme. Studim dhe projektim ne fushen e ndertimit.
Emërtime të tjera Tregtare: STUDIO MATI'S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/08/2015
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Listohet nga DPT si Subjekt - Procesi i Rindërtimit, Përjashtuar nga TVSH-ja në zbatim të VKM Nr. 143, datë 13.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Tish Daija, Nd.24, Hyrja 9, Ap.3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.06.2024
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 731 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 934 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 784 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 863 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 621 931,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 788 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:8 172 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 603 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 735 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 621 200,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani