Skip to content

Marsida Hatija
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-21 15:09:51
JSON

NIPT: L52115569M
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim konfeksione, tregtim, bufe hoteleri, projektim, ndertim, zbatim, import eksport. Aktivitet ne fushen e prodhimit te konfeksioneve te te gjitha llojeve. Sherbime restoranti. Tregtim me shumice e pakice i mallrave te ndryshem industriale, ushqimore, produkte mishi, frutaperime, materiale pastrimi dhe detergjente si klor dizifektues per ujesjellesa, mallra bujqesore, elektroshtepiake, materiale ndertimi, inerte, lavazho etj. Servis automjetesh. Tregtim me shumice e pakice te pajisjeve, makineri e pjeseve te kembimit, bojrave, llaqeve. Tregtim karburantesh me pakice.Transport te mallrave per vete dhe te trete. Kancelari. Tregtim me pakice te ashensoreve dhe montimin e tyre. Tregti me shumice dhe pakice te veglave muzikore. Tregti me pakicë të gazit të lëngshëm dhe dru zjarri.
Emërtime të tjera Tregtare: ESAL 2
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 15/09/2015
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 29.12.2016, eshte ndryshuar statusi i subjektit nga aktiv ne te pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja nr.13, Plazh, pallati nr.26, kati i pare, zona kadastrale nr.8518, me numer pasurie 58/242

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.12.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : L.Kanani