Skip to content

Global Resource Trading
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 11:12:40
JSON

NIPT: L52117145V
Administrator: Ina Topalli Szymanska
Objekti i Veprimtarisë: Shkembime tregtare (traiding), Import-Eksport.Tregti me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore, te gjitha llojeve te pijeve alkoolike dhe jo alkoolike te markave te ndryshme, te produkteve te bukurise, higjenes, produkteve kozmetike, te veshjeve, pajisjeve elektronike dhe elektroshtepiake, lende drusore dhe produkteve te tyre. Konsulence dhe sherbime financiare. Shoqeria ben transporte nacionale dhe nderkombetare per te tretet. Shoqeria merret me organizimin e eventeve dhe panaireve. Trajtim i marmitave katalitike, tregtim i metaleve skrap, tregtim monolit. Tregeti me shumice dhe pakice import eksport te produketeve mjekesore ndihmese, paisje dhe aparaturave te ndryshme mjekesore, aksesoret e tyre si dhe cdo pjese kembimi per to. Riparim dhe sherbim teknik te gjithe aparaturat dhe paisjet e kujdesit shendetesor.
Emërtime të tjera Tregtare: Global Resource Trading
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/09/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Kashar Automjet TOYOTA me targe AA 840 HA
II. Tirane Kashar Automjet "PER TRASPORT TE PERZIER:, Marka Volkswagen Crafter, Targa AA 134 VF, Leje Qarkullimi Nr.TRDA4560018
III. Tirane Kashar Automjet per transport te perzier Marka Ford, targe AB054FN
IV. Tirane Kashar Automjet Marka FORD, Targa AB201CF, Leje Qarkullimi Nr.TRD05 773220
V. Tirane Kashar Automjet Marka FORD, Targa AB487CF, Leje Qarkullimi Nr.TRD05773320
VI. Tirane Automjet me targë: AA 094 ZI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Mezez Lagjja Mezez, Rruga 28 Nentori, ndertesa nr.57

Adresa:
I. Tirane Rruga Bregu i Erzenit, Godine industrial 2kateshe, Njesia Administrative Vaqarr me Z.R.Tirana 1, Z.K.3712, Nr.Pas.6/16 Vol.9 fq.64.
II. Tirane Kashar Njesia Administrative Kashar, Magazine ne Kompleksin Mall of Tirana, kati i pare.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 17.12.2008
Raport i Ekspertit Lijgor për Zmadhimin e Kapitalit datë 15.12.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 30 915 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 22 028 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 298 507 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 159 842 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 44 310 781,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 421 868,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 725 761,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 17 111 093,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:357 280 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 033 108 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:31 288 578 483,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:13 444 429 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 313 650 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 518 581 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 805 652 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:153 728 535,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli