Skip to content

Gazmir Harremi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-17 14:18:36
JSON

NIPT: L54521403I
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport te paletave te perdorura, dhe prodhim tregtim te paletave, fuçia dhe arka, tregtim artikuj te ndryshem jo ushqimor. Per te bere punime ne pyje : permiresim, rehabilitim, mbjellje ne pyje, punime prita malore e te tjera.
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 21/09/2015
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Me date 11.01.2021, me ane te urdhrit Nr.10 prot, lëshuar nga Përmbaruesi Ylli Hysaj, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e palës debitore, Gazmir Harremi me NUIS (NIPT) L54521403I , duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Dushk, Lushnje, Dushk, hapesire toke, zone kadastrale nr 15607, nr pasurie22/25

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.02.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 504 994,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 742 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 699 701,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 204 476,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 084 693,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 553 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:15 003 210,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:30 209 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:25 712 622,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 694 301,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala