Skip to content

Marvin Kapllani
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2022-01-14 15:37:42
JSON

NIPT: L61306088R
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport, instalim, mirembajtje, tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike etj. Sherbime informatike dhe telefonike. Shperndarje interneti. Krijim dhe mirembajtje faqesh interneti. Krijim dhe shperndarje programe kompjuterike. Konsulence teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirembajtje dhe tregtim i sistemeve te fonise, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses kontrollit, sisteme aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilizatore, gjeneratore, radio nderlidhje, sistemeve me fiber optike etj. Ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, nentokesore, kabllore per energjine elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te mesme.
Emërtime të tjera Tregtare: CNS
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 06/01/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga ''Komuna e Parisit'', Pallati në Zonën Kadastrale Nr.8260, Nr.Pasurisë 6/366-N7, Vol.22, Fq.189, Hyrja 1, Ap.7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.01.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 626 057,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 125 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 725 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 276 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 281 912,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 169 873,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018

Punuar Nga : L.Kanani