Skip to content

HEALTHCARE PROJECT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61308056N
Administrator: Gianvito Zasa
Objekti i Veprimtarisë: Menaxhimin e farmacive, ofrimin e shërbimeve në fushën e shëndetësisë, të mirëqënies dhe të shpërndarjes së produkteve kimike farmaceutike, të ngjashme dhe plotësuese. Në veçanti shoqëria do të ofrojë shërbimet e mëposhtme: Përgatitjen dhe shitjen me pakicë të specialiteteve mjekësore, produkteve farmaceutike, produkteve të lidhura me farmaceutiken, homeopatike, të produkteve bimore, preparate preparati galenike, esenca, produkte të bletëve, ushqime për foshnja, dietike, shtesave ushqimorë dhe integrues të dietave. Shitjen e produkteve kozmetike dhe parfumeri për higjienën dhe bukurinë përsonale, pajisje mjekësore dhe kirurgjikale, artikuj shëndetësorë dhe proteza, materiale mjekimi, reagjentë dhe diagnostikues; Shitje dhe dhënie me qira të aparateve mjekësore, aparateve dhe proteza ortopedike, artikuj për optikën dhe syze, aparate akustike dhe elektro mjekësorë dhe të gjithë aparatet e tjera shëndetësore në përgjithësi që shiten dhe jepen me qira në farmaci normalisht; Kryerjen e analizave jo mjekësore, me ose papërdorimin e aparaturave. Aktivitet kërkimi, përpunimi, stampimi dhe shpërndarje të materialeve informative-edukative shëndetësore për publikun; shitjen e librave dhe publikimeve të tjera, gazetave dhe revistave të lidhura me shëndetin dhe mirëqenien; Promovimin, pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin e takimeve, konferenca, studime dhe seminare, mbi argumentet e lidhura 2 me programin e mjekësisë parandaluese, informacion dhe edukim shëndetësor dhe përditësim të profesioneve për shëndetin dhe mirëqenien përsonale; Kryerjen e testeve auto diagnostikuese dhe të shërbimeve të karakterit shëndetësor për përdoruesit; Furnizimin me shërbime të tjera integruese dhe aksesorë, gjithsesi të lidhura me qëllimet e shoqërisë, për operatorët, entet, institutet apo ndërmarrjet, qofte këto publike qofte private, që veprojnë në fushën farmaceutike ose zhvillojënë shërbime mjekësore për komunitetin. Promovim dhe bashkëpunim me organizata turistike kombëtare dhe ndërkombëtare duke promovuar aktivisht turizmin e mirëqënies dhe atë mjekësor, si masazhe, trajtime të fytyrës ose për trupin, programe të aktivitetit fizik ose programe spiritualë dhe të meditimit, teste mjekësore, shërbime para ose pas operacionit dhe konsultime shëndetësore. Realizimi i objektit të shoqërisë mund të kryhet edhe nëpërmjet shoqërive të kontrolluara ose të lidhura ose të marra me qira të ndërmarrjeve me karakter publik dhe/ose privat ose degë të tyre, gjithsesi duke pasur objekt analog ose me të njëjtin qëllim, ose me pjesëmarrjen me grupime të përkohshëm e të ndërmarrjeve ose nëpërmjet pjesëmarrjes në shoqata. Shoqëria për të arritur objektin e saj social, mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale dhe imobiliare dhe gjithashtu mund të kryejë, jo në mënyrë të përhapur dhe gjithë ndihmëse dhe instrumentale dhe në çdo rast me përjashtimin e shprehur të çdo aktiviteti të kryer për publikun, operacione financiare dhe imobiliare, të japë garanci, përkrahje, depozita, garanci edhe në favor të të tretëve, dhe të marrë, vetëm me qëllim të një investimi stabël dhe jo vendosje, si në mënyrë direkt dhe jodirekte, pjesë marrje në shoqëri shqiptare dhe të huaja që kanë objekt analog me të njëjtin qëllim ose të lidhur me të. Shoqëria mund të kryejë aktivitetin e saj edhe në vende të marra me qira, menaxhimin e shoqërive që kanë të njëjtin qëllim ose qëllime të ngjashme me atë të shoqërisë, çdo gjë me operacionet që konsiderohen nga organi administrativ të nevojshme ose të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë. Kompania mund të vendosë, cilën nga aktivitetet të mos i ushtrojë shpesh, La società può infine assumere, quale attività da non esercitarsi in via prevalente, interesat, kuota dhe pjesëmarrje në shoqëri të tjera, bashkime ose organizma të tjera që kanë objekt të analog, të lidhur ose plotësues me objektin e shoqërisë, mundet gjithashtu të japë garanci, të kontraktojë në favor të të tretëve obligacione të konvertueshme dhe direkte të çdo lloj natyre dhe gjithsesi të japë garanci në përgjithësi edhe të hipotekojë, nëse ka të bëjë 3 me operacione që kanë lidhje me objektin dhe qëllimet që ai synon të ndjekë.
Emërtime të tjera Tregtare: DERMA CENTER BY HEALTHCARE PROJECT
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 07.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Pieter Bogdani, pallati 14, shkalla nr.1, kati i pare

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare