Skip to content

SERVICES HO-RE-CA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61308503H
Administrator: Mustafa Kërniqi
Objekti i Veprimtarisë: Import- eksport, tregti me shumicë e pakicë e mallrave të ndryshme ushqimorë, industriale, bujqësore, blegtorale, pije të ndryshme, artikuj higjeno-sanitarë, detergjentë, artikuj shtëpiakë e produkte të konsumit të gjërë, artikuj kozmetikë, mobilieri e pajisje zyrash, pajisje makineri, konfeksione, pajisje elektrike e elektronike, elektroshtëpiake, hidrosanitare, makineri e pajisje, pjesë këmbimi, etj. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar mallrash të ndryshme për vete dhe për të tretë. Shoqëria sipas nevojave të aktivitetit ka të drejtën e ushtrimit të çdo aktiviteti të ligjshëm, të lejueshëm për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 të Ligjit nr. 9901, dt. 14. 04-08).
Emërtime të tjera Tregtare: SERVICES HO-RE-CA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.01.2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Volkswagen 2K Caddy, me targë AA 524 LB Durrës, Volkswagen 2K Caddy,Mjeti Furgon Volkswagen me targë AA189NS, Mjeti tip FURGON ATP, ngjyra e bardhë, me targë AA 867 OL me targë AA 523 LB Durrës Durrës Durrës Lagjja 14, Rruga Dituria, Mjeti Volkswagen me targë AA057NP, Automjet Volkswagen Caddy, ngjyrë e bardhë me targë AA 692 OZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Lagjja 14, Rruga Dituria, Zona Kadastrale 8516, Godinë Nr. Pasurie 10/91, Kati I-rë

Adresa:
Durrës Durrës Durrës Lagjja 14, Rruga Dituria, Zona Kadastrale 8516, Godinë Nr.Pasurie 10/91, Kati I-rë,Durrës Lagjja 14, Rruga Dituria, Zona Kadastrale 8516, Godinë Nr.Pasurie 10/91, Kati I-rë,Durrës Lagjja 14, Rruga Dituria,Vlorë Sarandë Sarandë Rruga Sarandë-Delvinë, Qafe Gjashtë, godinë Dykatëshe nr. 3, kati I-re Durrës Durrës Durrës Lagjja 14, Rruga Dituria,Durrës Lagjja 14, Rruga Dituria,

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare