Skip to content

PURAVIDA ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61308518I
Administrator: Alberto Azzini
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimi i aktivitetit të drejtimit dhe menaxhimit të restoranteve, bareve, hoteleve, fshatrave turistike, rezidencave, pensioneve, picerive, diskotekave, sallave të vallëzimit, klubeve për kalimin e kohës së lire dhe mbajtjen e mbledhjeve, çdo lloj aktiviteti tjetër që lidhet me sa me sipër si dhe me aktivitetin turistik, etj. Organizimi i guidave turistike, agjenci turistike ( Tour - Operator ) blerje, shitje, dhënien apo marrjen me qira të mjeteve argëtuese të plazhit ( si psh. varka, barka, motorë detit etj, ) makinave, furgonave dhe çdo mjeti tjetër motorik në për gjithësi. Tregtimi, përfaqësimi, importimi -eksportimi me shumicë dhe pakicë i produkteve ushqimore si dhe i produkteve të tjera që lidhen me aktivitetin e lartpërmendur. Zhvillimi dhe aplikim i njohurive teknike, studimeve, kërkimeve të tregut, aktivitete teknike dhe teknologjike në përgjithësi, shërbim dhe konsulencë për arkitekturën, realizimi i shërbimeve tregtare, administrative, ekonomike ( kontabël ) etj. Drejtimi drejtpërdrejtë ose indirekt i fermave ( shoqërive agrikulturore ), prodhimi, përpunimi tregtimi me shumicë dhe pakicë i produkteve bujqësore në përgjithësi, edhe për të tretë si dhe nëpërmjet mjeteve telematike ( web, online ) si dhe ushtrimin e aktivitetit të agriturizmit. Ushtrimin e aktivitetit të ndërmjetësimit me objekt shit-blerjen apo dhënien me qira të pasurive të paluajtshme në Shqipëri dhe në shtetet tjera, agjenci imobilare. Ushtrimit të çdo 2 veprimtarie të ligjshme, të lejueshme për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj { sipas nenit 7 të Ligjit tregtar nr. 9901, dt. 14-04-08.
Emërtime të tjera Tregtare: PURAVIDA ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 05.01.2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Rruga Skendërbej, Lagjja nr. 3, Godina 405, Hyrja 5, Apartamenti 6, Zona Kadastrale 8514

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare