Skip to content

STUDIO JON

JSON

NIPT: L61313056P
Administrator: Idlir Gumbardhi
Objekti i Veprimtarisë: Përpilim i raporteve për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe monitorime; vlerësime të pasurive të paluajtshme; studime, projektime, ekspertiza, zbatime dhe mbikëqyrje në fushën e ndërtimeve civile, industriale, rrugore dhe hekurudhore, telekomunikacionit, porteve dhe aeroporteve, hidraulike dhe hidroteknike, arkitekturore, arkeologjike, gjeologjike, gjeologo inxhinierike, hidrogjeologjike dhe hidrologjike, topogjeodezike, fotogrametrike, peshkimit, akuakulturës, pylltarisë, agrikulturës, energjisë së rinovueshme, menaxhimit të ujërave, astronomisë, vend depozitimeve të mbetjeve urbane dhe të instalimeve të ndryshme; regjistrime pasurish dhe hartografi; modelime, mbledhje dhe hedhje të dhënash në format Geodatabase/ GIS ; shërbime ekspertize në fushën e mbrojtjes civile ; konsulencë, ndërmjetësim dhe përfaqësim, kombëtar dhe ndërkombëtar; konsulencë vlerësim dhe auditim të brendshëm dhe të jashtëm të shoqërive, korporatave dhe bizneseve të ndryshme; regjistrimin e kompanive, regjistrimin e formave ligjore të statuteve; këshillim ligjor në praktika kontraktuale dhe administrative të ndërlidhura me projekte, prokurime dhe tenderime; konçesione dhe prokurime publike; shërbime të përkthimeve zyrtare: procedurat e regjistrimit të markave; çertifikimi i produktit (vendosja e Markës CE); konsulencë dhe çertifikim të Sistemeve të menaxhimit të cilësisë sipas Standardeve ndërkombëtare ISO; trajnime dhe seminare në fusha të ndryshme sipas objektit të veprimtarisë së shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: STUDIO JON
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 24.12.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Nr. 2, Rruga George. W. Bush, Pallati Kasmi, Kati 1, Zyra Nr-105

Faqja Web:
www.studiojo.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare