Skip to content

MEDITERRANEAN CONTRACTORS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61314011V
Administrator: Erion Lena
Objekti i Veprimtarisë: Përpunim, transportim, depozitim inertesh të ndryshme Objekti i aktivitetit të Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të ortakut të vetëm dhe mund të kryejë çdo lloj aktiviteti në përputhje me legjisLaçionin shqiptar. Për të realizuar objektivat e saj, shoqëria mund të përfshihet në themelimin e shoqërive të tjera me qëllime të njëjta ose të ngjashme, pavarësisht statusit të tyre ligjor dhe të marrë pjesë, të bashkëpunojë dhe perfaqesojne biznese të tjera, çfarëdo qofte statusi i tyre ligjor në Shqipëri ose jashtë vendit. Studime dhe raporte ambjentale për ndikim në mjedis të veprave të ndryshme ndërtimore. Agjenci rekrutimi duke përfshi. Agjenci ndërmjetësimi për pasuri të paluajtshme. Sipërmarrje dhe nenkontraktime punimesh civile.
Emërtime të tjera Tregtare: MEDITERRANEAN CONTRACTORS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 13.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Gjin Bue Shpata, Godina e Aviacionit të vjeter, Hyrja 7, Kati 1, Ap. 34

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare