Skip to content

BT BALKAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-14 14:02:05
JSON

NIPT: L61314043M
Administrator: Oltjan Hoxholli
Objekti i Veprimtarisë: Sherbimet e mirembajtjes dhe testimit te pajisjeve elektronike, elektrike dhe ne pergjithesi rregullimin e metodave industrial. Projektimi, ndertimi, administrimi dhe mirembajtja e analizes se sistemeve te ajrit, tymit, gazrave, pluhurave, prodhuar nga procesi kimik, naftes, farmaceutike, industriale; synon edhe rrjetet e kontrollit te ndotjes se mjedisit te autoriteteve publike (provincat, Rajonet, Bashkite, etj) dhe sistemet e kontrollit te emisioneve te teknologjise se larte ne impiantet industriale (djegesit, industrite kimike, etj), rehabilitimin dhe / ose aktin e rikuperimit te sistemeve lartpermendur, me qira dhe menaxhim e stacioneve te kontrollit te ndotjes se mjedisit, te pajisura plotesisht. Sherbimet e projektimeve mekanike, elektrike, instrumentale dhe ndertimin e impianteve industriale; Prodhimi i pajisjeve per monitorimin e mjedisit; Zhvillimi i softuerit per procesin e automatizimit dhe sistemeve te menaxhimit; Kurse per trajnimin e personelit per perdorimin e elektronike dhe instrumental; Tregti me shumice e aparaturave elektronike, elektrike, mekanike dhe te pergjithshme te metodave industriale. Ajo gjithashtu mund te kryeje, si aktivitete te dobishem per "aktivitetet e mesiperme, te gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare, te luajtshme dhe te paluajtshme, te gjykuara te nevojshme ose te dobishme nga Administrimi, per arritjen e objektivave sociale, garancive te kredise, dhe cdo garancie tjeter, gjithashtu e vertete dhe cfare per kompanite brenda grupit te cilit i perkasin; Per te marre nga fondet e aksionereve me ose pa detyrim shlyerje dhe gjithashtu mund te supozojme interesat dhe pjesemarrjen ne kompani apo biznese te tjera qe kane objekte te ngjashme ose te peraferta, ose e lidhur me vete, te gjitha brenda kufijve te ligjit.
Emërtime të tjera Tregtare: Business Techology
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 856,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 26.04.2017, me vendim te administratorit, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi i shoqerise ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga "Bogdaneve", Godina "EuroCol", Kati 5-te, Zyra Nr.34

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.04.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi i administratorit per perzullimin e aktivitetit date 26.04.2017
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala