Skip to content

RS RAIL SOLUTIONS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61314504A
Administrator: Stefano Nappi, Arben Bushaj
Objekti i Veprimtarisë: Ideimi, realizimi, furnizimi dhe komercializimi i materialeve, impianteve, komponentëve, sistemeve dhe mjeteve, për sektorin hekurudhor dhe të transportit në përgjithësi si dhe tregtia me shumicë dhe pakicë e artikujve teknike për përdorim industrial dhe në veçanti: hidraulike, pneumatike, elektrike, elektronike, mekanike, kimike, lëndëve të para (plastike, çeliku, lidhjeve) - komponentët e veçantë që rrjedhin nga trajtimi dhe përpunimi i lëndëve të para, mjetet dhe pajisjet e matjes dhe kontrollit, automatizim dhe software për menaxhimin dhe komunikimin industrial. Ideimi, projektimi, realizimi, instalimi, drejtimi, mirëmbajtja dhe komercializimi i strukturave elektromekanike, i makinave të prodhimit, pajisjeve dhe impianteve industriale dhe hekurudhore, si dhe komponentëve dhe sistemeve hekurudhore. Marrja përsipër e përgjegjësive specifike të agjencisë e të shpërndarjes edhe ekskluzive dhe shërbime për llogari të të tretëve që lidhen me objektin e vet të veprimtarisë. Aktivitete që lidhen me montimin, mirëmbajtjen, ideimin, projektimin dhe realizimin e impianteve industriale dhe hekurudhore. Tregtia me shumicë dhe pakicë e makinave të kontabilitetit elektrike, kompjuterëve, celularëve, aksesorëve për celularë dhe që lidhen me to, produkteve për informatikë dhe çdo gjëje që nevojitet për zyrat. Shërbime të përgjithshme për sipërmarrjet, futja në franchising, konsulencë edhe on-line, mund të kryejë gjithashtu dhe shërbime tëknologjike të avancuara për prodhimin dhe/ose përhapjen e shërbimeve telematike, prodhimin dhe zhvillimin e software-ve për vete dhe të tretë, shërbime informatike që lidhen me aktivitetet e specifikuara më lart dhe shërbime të transferimit teknologjik. Përfaqësim dhe konsulencë në sektorin hekurudhor për ndërtimin rishtas dhe mirëmbajtjen e mjeteve dhe komponentëve hekurudhore. Përfaqësim dhe konsulencë për furnizimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturave hekurudhore. Përfaqësim dhe konsulencë për hapjen e tregjeve të reja të shitjes. Menaxhimi i kontratave për sipërmarrje furnizuese të produkteve në sektorin hekurudhor dhe transportin në përgjithësi. Blerja dhe/ose menaxhimi i pikave të prodhimit që lidhen me transportin hekurudhor dhe transportin në përgjithësi. Organizimi dhe menaxhimi i mirëmbajtjes së lëvizshme për çdo lloj mjeti hekurudhor. Furnizimi me materiale dhe komponentë për sektorin hekurudhor dhe të transportit në përgjithësi. Për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mund të blejë interesa, aksione, pjesëmarrje të kapitalit, në shoqëri të tjera, konsorciume ose kompani të cilat kanë objekte të ngjashëm apo analoge me të vetin dhe të kryejë të gjitha veprimet komerciale, industriale, financiare. Në veçanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi, uzufrukt ose qira, kompani ose degë kompanish që operojnë në fushën e një ose më shumë prej veprimtarive të mësipërme. Gjithmonë, për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë garanci, garanci mbi kreditë dhe depozitat, të lërë peng të mira dhe vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekare mbi të mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara dhe të vendosë në përgjithësi çdo garanci të mundshme reale dhe përsonale.
Emërtime të tjera Tregtare: RS RAIL SOLUTIONS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 12.01.2016
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Lagjja 1, Rruga Taulantia, Kati 9, pranë Intesa San Paolo Bank, me nr. Hipoteke 55, dt. 01.02.2001

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare