Skip to content

HOLLYWOOD RENTALS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 09:50:49
JSON

NIPT: L61315043R
Administrator: Jurgen Xhafa (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Dhënie e makinave me qira, dhe shitje makinash.
Emërtime të tjera Tregtare: HOLLYWOOD RENTALS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: USA
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tiranë, Automjet tip Benz E270 211, me leje qarkullimi Nr.TRF1681314, Targa AA 587 JU.

2. Tiranë, Autoveturë Volkswagen e tipit Golf, ngjyre blu e erret, me leje qarkullimi nr.TRDA2607716, 2 targë: AA454FU, nr i shasise WvWZZZ1KZ5B158696

3. Tiranë, Automjet tip BMW X5, me leje qarkullimi Nr.TRF1296612, Targa AA 888 DP.

Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 19.07.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 09.11.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Mbyllja e Aktivitetit dhe Fillimi i Procedures se Likujdimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Pallati 207, Shk.3, Kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 09.11.2016
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja