Skip to content

FORM ARCHITECTS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61315047D
Administrator: Klaudio Onuzi
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, mbikëqyrje, kolaudim për ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjisLaçionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha niveleve; planifikim urban; projektim arkitektonik; projektim strukturash mbajtese beton-arme, metalike; projektim rrugësh, autostradash, aeroportesh, heliportesh; vlerësime mjedisore; projektim linjash dhe sistemesh së prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike; projektim ujësjellës, kanalizime, vepra ujitje,, kullimi, impiante vaditese, diga, dampa, etj; projektim vepra naftësjellës, gazsjellës, etj; projektim fotogrametrik, hartografik, topografik; konsulenca tekniko-ekonomike sipas kategorive dhe nënkategorive të licencave profesionale dhe çdo lloj studimi dhe projektimi, që nuk përmendet me sipër. Import -eksport, grumbullim përpunim dhe tregtim i produkteve bujqësore, bimëve medicinale, veprimtari kreditimi e lizingu (qiraje) dhe ndërmjetësime financiare, veprimtari në fushën e transport të mallrave dhe të udhëtarëve, lokacione, blerje e tjetërsime të pasurive të luajtshme e të paluajtshme. Ushtrim i veprimtarisë financiare të faktoringut si subjekt jo financiar. Këshillime për bizneset mbi shërbimet bankare. këshillime të sigurimit të llojeve të ndryshme. Këshillime për financime të ndryshme, modelim i biznesit. këshillime mbi ristrukturimin e organizimin financiar. studime tregu. studime plan biznesi. këshillime në fushën e tatim taksave. Analiza për 2 industri të ndryshme. analizim i strukturave operative financiare. Këshillime financiare për performancen e kompanisë në treg në krahasim me degën e industrisë që operon. Analiza dhe vlerësim të biznesit. këshillime mbi transaksionet e shijeve dhe analiza për strategjinë e shitjeve. këshillime mbi partnershipe të ndryshme dhe negocime të termave të marrëveshjes. këshillime mbi vlerësimin e aseteve të kompanive dhe të aseteve njerëzorë. asistime në përgatitjen e raporteve vjetore. vlerësime risku dhe këshillime për mitigimin e tyre. Ristrukturime të bizneseve në vështirësi, këshillime dhe asistencë në maredhëniet me institucionet financiare. këshillime dhe bashkëpunime me dhe për sektorin publik. Studime fizibilitetit.
Emërtime të tjera Tregtare: FORM ARCHITECTS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 15.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia nr.5, Rruga "Pjeter Bogdani", Pallati 20/4, Ap.2, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare