Skip to content

HPS ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-11 06:44:53
JSON

NIPT: L61318042B
Administrator: Bledar Xhafaj
Objekti i Veprimtarisë: Konsulencë, asistencë dhe menaxhim në fushën farmaceutike dhe shëndetësore për produkte me përshkrim dhe OTC në promovimin, parketimin, regjistrimin, cilësinë e zinxhirit të shpemdarjes, kuadrin ligjor, shitje, akses, kuadrin regulator, kuadrin mjekësor etj. Studime të ndryshme tregu, përgatitje projektesh, plane biznesi dhe programesh në fushat e mësipërme. Konsulence dhe asistencë në përgatitjen dhe/ose përmirësimin e legjisLaçionit në fushat e mësipërme, Konsulencë Juridike e përgjithshme. Përkthime të specializuara farmaceutike/shëndetësore, organizim eventesh. Konsulencë në fushat ekonomike, tatim taksave, legjisLaçionit financiar, plan buxhete. Distribucion produktesh farmaceutike. Dhënie stafi të kualifikuar me qira. Organizim i trajnimeve për edukimi të vazhdueshme. Blerje reklamash në median e ndryshme elektronike dhe të shkruar. Konsulencë në fushën e prodhimit farmaceutik. Konsulencë në fushën e studimeve klinikë.
Emërtime të tjera Tregtare: HPS ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/01/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 17/09/2021, me ane te Urdhërit Nr. 1236 Prot,d atë 13.09.2021, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Gazmor Guri, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e pales debitore, shoqeria “HPS ALBANIA” sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - L61318042B, për shumën e detyrimit prej 1.310.420 lekë. Aktivet , kuotat do të qëndrojnë të sekuestruara deri ne nje urdher tjeter.

II. Me date 12/09/2022, me ane te Urdhrit Nr. 408 Regj., Nr. 885 Prot., datë 02.09.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Gazmor Guri , u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga aktivet, kuotat e palës debitore shoqëria “HPS ALBANIA” shpk me NIPT L61318042B, vendosur me shkresën Nr. 1236 Prot., Nr. 408 Regj., datë 13.09.2021, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Gazmor Guri .

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "4 Deshmoret", Nr. 10/1, afer Gjimnazit Partizani, kati I-re.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.10.2022
Statuti i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro date 13.09.2021
Urdher per Heqje Sekuestro date 02.09.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 495 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 054 232,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 775 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 053 024,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 066 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 501 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:19 578 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:28 714 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:23 734 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:24 712 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 587 357,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 067 203,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja