Skip to content

TAMARA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-21 07:37:10
JSON

NIPT: L61319046P
Administrator: Gerian Kuka
Objekti i Veprimtarisë: Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentraleve për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Emërtime të tjera Tregtare: TAMARA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/01/2016
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “A.E. DISTRIBUTION”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 08/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21915002R, me adrese ne Tirane Rruga Presidenti Gerorge W Bush, Kullat perballe Parlamentit, Hyrja pare, Kati II, dhe me administrator Elton Kuka. Ortak i vetëm i shoqërisë është Gerian Kuka, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.03.2021 terhequr nga QKB date 21.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “TAMARA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Gerian Kuka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1974, Pronar përfitues për 100% të kapitalit. Data e percaktimit si pronar përfitues është 10.01.2017.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 11.03.2022, u vendos për pezullimin e aktivitetit pa afat nga data 11.03.2022. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 10.11.2022, me vendim të ortakut të vetëm, u vendos aktivizimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Pezulluar" u be "Aktiv".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder Kompleksi URAJ, Rruga Mbreti Gent, kati i pare.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.07.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 10.01.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -29 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -62 666,00
Punuar Nga : P. Nikolli