Skip to content

ALBANIA INVESTING AUTHORITY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61320015O
Administrator: TALAL A. A. ABU MAYHA
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria "ALBANIA INVESTING AUTORITHY" Sh. p. k. është e organizuar në formën e një shoqërie të konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive në Republikën e Shqipërisë dhe në territoret e tjera dhe ka si objekt të veprimtarisë së saj: Dhënia e konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive, institucioneve publike dhe private. Në veçanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, financiare, strategji industriale dhe çështje që i bashkëlidhen (duke përfshirë ristrukturimin dhe riorganizimin e shoqërive / ndërmarrjeve), gjithashtu me shërbime Konsulencë në lidhje me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet, përqendrimet, blerja e shoqërive, pjesëmarrje aksionare, në shoqëri o degë shoqërish dhe në punë të tjera të jashtëzakonshme financiare, duke bere studime dhe analiza-tregu, përpunim të planeve industriale, kërkimin e partnereve strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithçka është e nevojshme me qëllim zhvillimin e këtyre shërbimeve të konsulencës. Ngritja e një qendre të dhënave përmes përdorimit të pajisjeve elektronike dhe teknologji të përparuar në përpunimin automatik të të dhënave, që do të përdoret si për aktivitetet e saj dhe si një shërbim për të tretët. Shërbime konsulence dhe asistencë për ndërkombëtarizimin e ndërmarrjeve; të sigurojë ndihme tëknike për institucionet dhe kompanitë edhe nëpërmjet përpunimeve kompjuterike, si dhe mbështetjen elektronike në distance; trajnim profesional në klase dhe në distance; 2 tregtim elektronik; studime marketingu. Për të arritur kete objekt, shoqëria mund të përdorë gjithashtu edhe shërbimet e palëve të treta (te punësuar, këshilltare, anëtare të tjerë të shoqërisë, profesioniste, agjente, përfaqësues, etj. ) sipas formave, mënyrave dhe metodave të përcaktuara nga ligji në fuqi. Promovimi dhe pjesëmarrja në mundësi të ndryshme investimi që mund të paraqiten në çdo sektor të ekonomisë së vendit, duke u prezantuar si investitor i barabarte me subjekte të tretë, investitor i vetëm ose investitor mazhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonomike të shoqërisë dhe pjesëmarrjes në projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të vendit dhe standardet e tij të jetësës. Shitja, posedimi, menaxhimi i letrave me vlere publike ose private, vendase dhe të huaja; kryerja e shërbimeve në emër dhe në favor të përsonave fizike, shoqërive, konsorciume, shoqatat apo organeve të tjera, publike ose private, kombëtare ose të huaj, dhe të individëve përmes përpunimit të të dhënave. proçesi i përzgjedhjes për rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve të informacionit, edukimit dhe trajnimit. Blerja, shitja, shkëmbimi, ndërtimi, renovimi, menaxhimin dhe dhënia me nenqira, leasing, të pasurive të patundshme në përgjithësi, të tipit urban dhe rural, duke përfshirë ndërtimin e pasurive të patundshme. Blerja, përdorimi, licencimi, për arsye të ndryshme, dhe shitja e të drejtave të pronësisë industriale të çdo lloji dhe natyre. Aktiviteti i marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit të tregut; aktiviteti i kërkimit dhe zhvillimit. Duke marrë përfaqësime, mandate, të delegoje për llogari të shoqërive tregtare, industriale, ushqimorë dhe shërbimeve në përgjithësi duke marrë pozicione brenda sferes së ndërmjetësimit tregtare. import eksport, prodhim e tregtim, me shumicë e pakicë të artikujve industrial, ushqimor, materialeve të ndërtimit, të pajisjeve elektrike dhe elektronike, të makinerive të të gjitha llojeve, të pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit publik, 'industrial, bujqesor, tregtar, ushqimor, mjeksor, farmaceutik, sportiv, kulturor etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIA INVESTING AUTHORITY
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 19.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga "Ymer Kurti" Nr.4, Qendra Olimpia, Zyra Nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare