Skip to content

International Communication Group (ICG)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61322019K
Administrator: Elvis Huqi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ketë për objekt të veprimtarisë të saj të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo në çdo vend tjetër që ka lidhje me Republikën e Shqipërisë, duke respektuar ligjin në fuqi. Të kryejë aktivitete nëpërmjet telefonit të çdo lloji për llogari të vet apo të tretëve, telemarketing, sekretari telefonike, shitje nëpërmjet telefonit, sondazhe, mesazhe promocionale dhe çdo lloj tjetër aktiviteti të lidhur me të pa kufizim. Shoqëria do të kryejë veprimtari edhe në fushën e ofrimit të shërbimeve të ndryshme online. Në fushën publicitare do të ofrojë shërbime të reklamimit të produkteve dhe shërbimeve nga individë apo shoqëri tregtare, shërbime në fushën e komunikimeve elektronike, digjitale, grafike, të medias etj. Të blejë e të shesë ose të japë me qira në përdorim, në uzufrukt ose në përdorim pasuri të luajtshme e të paluajtshme të regjistruar në regjistrat publike. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme që do të vlerësohen të nevojshme ose të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe do të blejë kuota kapitali themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm ose të afërt me të veten. Shoqëria mund të marrë pjesë me cilësinë e ortakut apo aksionarit në shoqëri të tjera tregtare me objekt veprimtarie të njëjtë apo të ndryshëm nga i saj. Furnizim i 2 çdo lloji shërbimi informatikë, përfshirë këtu të gjitha llojet e specializimit, në varësi të reparteve përkatëse si: veprimtari koordinimi informatikë, informacioni dhe telekomunikacioni që synon përmirësimin e prodhimtarisë dhe aftësisë së ndërmarrjeve.
Emërtime të tjera Tregtare: International Communication Group (ICG)
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 21.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.9, Rruga Haxhi Hysen Dalliu nr.101, Kati II-te

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare