Skip to content

INTERNATIONAL MARKETING & ONLINE BRAND INTRODUCTION GROUP (IMOBI GROUP)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61326016G
Administrator: Andi Hasmuça
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi i të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center" dhe "Contact Center" duke përfshirë: përpunimin e të dhenave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike; ndërmjetësim tregtare dhe marketing në fushën e shërbimeve telematike dhe telefonike; veprimtaritë e lidhura dhe të ngjashme me ato të renditura me siper; Ofrimi, mbështetja dhe operimi i shebimeve telefonike. Importimi, tregtimi dhe mbështetja teknike e pajisjeve telefonike dhe celulare dhe materialeve të telekomunikacionit. Prodhimi dhe përpunimi, promovimi dhe tregtimi i mallrave dhe shërbimeve telefonike, të shtypit elektronik dhe të shkruar, operimi i shërbimeve informatike. Ofrimi i shërbimeve të trajnimit dhe konsultimi në çështjet e telekomunikacionit. Furnizim shërbimesh dhe informacioni nëpërmjet telekomunikacionit. Import-eksport tregtim i mallrave të ndryshëm. Të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajteshme apo të paluajteshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhënieje apo hipotekimi, të cilat mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për arritjen e objektit të shoqërisë; të blejë në menvre të drejt për drejtëapo të tërthortë interesa në shoqëri të tjera me objekt të ngjashëm me atë të shoqërisë, në Shqipëri apo 2 jashtë saj; dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishem apo i nevojshem në menyre arritjen e objektit të shoqërisë. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti që lidhet me objektin e saj dhe e favorizon ate.
Emërtime të tjera Tregtare: IMOBI GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 25.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga "Jan Kukuzeli", Pallati 14/1, Shk.8, Ap.1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare