Skip to content

PHARMA GROUP 1
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61327005T
Administrator: Denis Plumbi, Agron Shehaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë në sektorin privat dhe atë publik, parketim, grumbullim, shpërndarje, përpunim të medikamenteve, materialeve, bimëve, lëndëve të para, artikujve gjysmë të përpunuar, aparaturave, pajisjeve laboratorike, produkteve të tjera farmaceutike me dhe pa recete mjekësore, si dhe të gjitha llojeve të tjera të produkteve mjekësore, përgatesave dhe formulimeve të tjera për qëllime mjekësore, substancave dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimeve për fëmijë dhe të gjitha llojeve të aparateve dhe instrumenteve mjekësore etj; Ofrim shërbimesh marketingu në promocion, distribucion, çështjet e regjistrimit, farmakovogjilence etj. Ofrim shërbimesh dhe njerëzish të kualifikuar për të tretët në fushën e marketingut farmaceutik; Kryerje e studimeve të posaçme të marketingut dhe të kërkimit të tregut në fushën farmaceutike dhe shëndetësore për të tretët sipas kërkesave të posaçme Prodhim, ambalazhim, paketim, medikamente dhe materiale mjekesore; Kërkime dhe botime shkencore, mjekësore nëpërmjet revistave, artikujve, broshurave, librave dhe CDve. Kurse informuese, edukuese dhe kualifikuese për mjeke dhe infermiere. Organizim seminaresh dhe kongresesh 2 shkencore. Hapje e klinikave dhe laboratorëve mjekësore; Kryerjen e të gjitha analizave, si kimike, biokimike, toksikologjike, hormonale, aerologjike, hematologjike, mikrobiologjike, anatomopathologjike, kancerologjike etj. ; pjesëmarrje në simpoziume dhe aktivitete ndërkombëtare, për qëllimin e aktivitetit të shoqërisë si dhe në tendera, brenda dhe jashtë shtetit. Shërbime në Urologji, Nefrologji, Lithotripsi, Kirurgji, ORL, Okulistike, Neurologji, Ortopedi, Pediatri, Gjinekologji, Gastro intestinale, Pneumologji, Kirurgji Plastike e Kozmetike, Fizioterapi, Rehabilitim, Spirometer, Gazi metër, Bronko Skopi, Studimi i gjumit, etj. ; Kooperimin dhe bashkëpunimin me Shoqëri Tregtare vendase apo të huaj, me qëllim ushtrimi dhe zgjerimi të aktivitetit të Shoqërisë sipas objektit dhe qëllimeve të veprimtarisë për të cilën ajo krijohet; për kryerjen e aktiviteteve të mësipërme, për të cilin do të nevojitet leje përkatëse, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me ketë leje nga organi kompetent. Përveç veprimtarive të parashikuara me lart, për të realizuar objektin e qëllimet e saj, në veprimtarinë sipërmarrëse të shoqërisë do të hyje çdo lloj veprimtarie dhe aktiviteti tjetër industrial, tregtar, financiar, shërbimi qiradhënës apo dorëzanes që i vlerëson të dobishëm apo të nevojshëm për arritjen e qëllimeve të saj dhe që janë të lejuar nga legjisLaçioni shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: PHARMA GROUP 1
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 25.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar Rruga "Altion Tershalla", Pallati Seksioni Kulle, Ap. A3, Kati I, Shkalla 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare