Skip to content

REVE CONTACT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61402030Q
Administrator: Elvis Muçollari
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime në "Call Center" dhe "Contact Center", ofrues shërbime internet, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të dhënave për shoqëritë dhe / ose ente publike, ndërmjetësimin tregtar dhe të biznesit, marketing në fushat e telepatikes, dhe shërbimeve telefonike, trajnim të brendshëm ose të jashtëm të stafit dhe edukim profesional, aktivitete të lidhura ose të ngjashme me ato të rreshtuara me sipër dhe çdo aktivitet tjetër i konsideruar i nevojshëm dhe i vlefshëm për realizimin e qëllimit të shoqërisë. Shoqëria mund ti kryejë aktivitetet e me sipërme për llogari të vet apo dhe përsonave të tretë.
Emërtime të tjera Tregtare: REVE CONTACT
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 29.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 120 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Brigada VIII, Pallatet Agimi, Shk. 21, Kati 3, Ap. 363

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare