Skip to content

MAD Communication
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61402034C
Administrator: Brizida Gega
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë: shërbime Call Center. Shërbime konsulence, menaxhimi i portofolave të klientëve, asistencë teknike, NOC dhe zhvillim i softwere e APPS në sektorin e telekomunikacionit. Tregtimi i trafikut telefonik për operatore kombëtare e ndërkombëtare, telefonisë fikse dhe celulare, ndërmjetësim i interkoneksionit TDM e VOIP, shërbimi i projektimit dhe realizimit të interkoneksionit nëpërmjet rrjetit të vete dhe atyre ndërkombëtare. Import-Eksport, tregtim me shumicë e pakicë i të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqimorë, bujqësore, metale, duralumin, elektroshtëpiake dhe të tjera ndërtimore. Prodhimin e materialeve inerte në përgjithësi, përpunimin dhe shitjen e tyre. Ndërtime rrugore, ndërtim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndërtime hidroteknike (ujësjellësa, kanalizime, ndërtime vepra kullimi, ujitje tokë e impiante vaditëse, ndërtime impiante të trajtimit të ujit, të trajtimit të mbeturinave, punime mbrojtëse dhe sistemimi hidraulik, punime montimi dhe teknologjike, punime topogjeodezike. Prodhimi dhe tregtimi i materialeve të ndërtimit. Projektimin, ndërtimin, ristrukturimin dhe modernizimin (përtëritjen) e objekteve civile, industriale, 2 ndërtimin dhe shtrimin e rrugëve në përgjithësi. tregti me pakicë karburantesh, produkte të naftës dhe gazit natyror përfshirë dhe bitum special. Import dhe eksport projektimin, ndërtimin, magazinimin në territorin shqiptar dhe të huaj të një rrjeti të shpërndarjes të GPN (gaz, produkte naftë) për përdorim shtëpiak dhe industrial me bombola, serbatore të vegjël dhe sistem tubash, lubrifikante dhe shërbime. Importexport i lëndës së parë që nuk prodhohet në vend dhe tregtimin si të produkteve të përpunuara, ashtu dhe prodhimet vendase, të të gjitha llojeve dhe artikujve si me poshtë, si me pakicë ashtu edhe me shumicë. Prodhim dhe tregtim, artikuj të ndryshëm industrial dhe ushqimor. Prodhim dhe tregtim, artikuj të ndryshëm të fushës së bujqësisë dhe të blegtorisë. Prodhim dhe tregtim, artikuj të ndryshëm konfesionesh, kerpi, lini, etj. Prodhim dhe tregtim, artikuj të ndryshëm detergjentësh, për larje rrobash, për larje dhe mbetje yndyrash, shampo të të gjitha llojeve e të tjera të kësaj natyre. Prodhim dhe tregtim, artikuj të fushës së kozmetikës & të estetikës. Prodhim dhe tregtim, lëngje sapuni, sapunë të ngurte rrobash dhe fytyre, etj. Prodhim dhe tregtim, materiale plastike të llojeve dhe formave të ndryshme. Prodhim dhe tregtime, sende artizanale në fushën e qeramikës dhe të porcelanit. Prodhim dhe tregtime, materiale ndërtimi, lëndë të parë inertesh për ndërtim, si për përdorim & tregtim, brenda territorit të Shqipërisë, ashtu edhe jashtë vendit. Blerje dhe tregtim, automjete të markave dhe tonazheve të ndryshme, si vetura për transporte përsonash, Autobusa për transporte udhëtarësh, për linja të brendshme, turizmi dhe linja ndërkombëtare; për transporte mallrash, karburante, vajra & lubrifikante si brenda vendit edhe jashtë shtetit sipas kontratave të lidhura për ketë qëllim. Blerje dhe tregtim. Pajisje elektroshtëpiake dhe higjeno-sanitare. Mjete dhe pajisje elektronike, komjutera, fotokopje, etj. Bojëra karbonesh, me bazë ujore e kolorike të llojeve të ndryshme. Import-Eksport, tregtim me shumicë e pakicë të mobilieve, i të gjitha llojeve të mallrave industriale, druri, metale, duralumin, elektroshtëpiake dhe të tjera ndërtimore. Projektimi, ndërtimi i veprave civile, industriale, turistike, bujqësore, kompletimi dhe instalimet e nevojshme për to, punime restaurimi.
Emërtime të tjera Tregtare: MAD Communication
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 01.02.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga "Sulejman Pasha", Pallati Nr.2, Hyrja Nr.1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare