Skip to content

MAMETA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-07 06:36:22
JSON

NIPT: L61405011C
Administrator: Viko Kaja (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport të materialeve farmaceutike. Shitje me shumicë dhe pakicë të barnave për njerëz. Agjenci dhe depo farmaceutike. Reklamime të ndryshme të biznesit dhe aktiviteteve në çdo mënyrë të mundshme të ligjshme. Shitblerje me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm. Shërbime ligjore për individë dhe biznese, vendase apo të huaja. Shërbime kontabiliteti për individë dhe biznese, vendase apo të huaja. Ndërmjetësim punësimi brenda apo jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: MAMETA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/02/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Jordani; Siri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 23.03.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pezullimi i Aktivitetit te Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 24.11.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

III. Me date 13.06.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajës, Qendra Kondor, Kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 24.11.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrimi i Shoqerise , date 13.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja