Skip to content

ARI-2016-REZ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61425013D
Administrator: Ardit Shehi
Objekti i Veprimtarisë: Importim dhe eksportim si dhe tregtim me shumicë e pakicë i tekstileve. Importim dhe eksportim si dhe tregtim me shumicë dhe pakicë i fruta-perimeve. Tregtim me shumicë dhe pakicë si dhe importin dhe eksportin e artikujve të ndryshëm industrial e ushqimor. Prodhimi dhe tregtimi i artikujve bujqësor, blegtoral, frutikulture, olovi kulture, perime drithëra e tjera si dhe përpunimi i tyre industrial, import-eksportin e tyre. Tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë dhe me pakicë, artikuj të ndryshëm ushqimor, elektrike, hidrosanitare, hidraulike, prodhime qeramike, konfeksione të ndryshme, prodhime kozmetike dhe estetike, bimë medicionale dhe eterovajore. Tregtime të lëndës drusore, bojërave të ndryshme plastike për mure e fasada, kimikate e lëndë të para për prodhimin e tyre. Hapje dhe shfrytëzim hotelesh, bare; restorante, diskoteka, qendra pushimi dhe kurative. Prodhim materiale të ndryshme ndërtimi si pllaka për shtrim e veshje të objekteve të ndërtimit, banesave, tulla e tjegulla të llojeve të ndryshme. Investime dhe pjesëmarrje në investime duke bashkëpunuar me shoqëri të tjera vendase dhe të huaja në fushat e industrisë, bujqësisë, industrisë 2 ushqimorë, transport si dhe ndërtim të objekteve, të banesave shumë Katësh, ura e kanalizime, dekore të fasadave e rikonstruksione të godinave të llojeve të ndryshme, e tjera. Aktivitet në fushën e transportit të brendshëm e të jashtëm për udhëtarët e për mallrat në mënyrë tokësore si dhe servise për të gjitha llojet e automjeteve. Aktivitete në fushën e ndërtimit: Gërmime dheu me punime eventuale murature e beton, prishje dhe punime në tokë të gërmuar. Prodhim material ndërtimi. - Prodhim material inerte-gurë. -Prodhime qeramike tulla tjegulla-fajance. Prodhim elemente betoni e betonarme të zakonshme- pararenduar-gurë dekorative. -Prodhim materiale lidhës gëlqerore-allci-çimento. -Prodhim materiale me bazë bitumi sintetike. Ndërtime civile dhe ekonomike. Ndërtime civile-industriale-turistike-bujqësore deri në 5 kate, rikonstruksione. -ndërtime banese me skelet mbi 8 kate. Ndërtime rrugore. Ndërtim rrugë kategoria IV dhe V. - ndërtim rrugë kategoria III. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë, ndërtim mbi shtresa rrugore. -ndërtim autostrade-pista-aeroporte-helioporte. 5 - ndërtime hidraulike e hidroteknike. Ndërtimi ujësjellës-kanalizimekanale e impiante vaditje. Punime mbrojtje të sistemit hidraulik-çimentime etj. Ndërtim impiante të trajnimit të uji ndërtim vajesjellës-gazsjellës-naftësjellës. Ndërtim digadamba deri në 10 m. Ndërtim galeri-tunele. Ndërtim diga të larta. Vepra të veçanta e punime specifike. -Sillose, kulla, kulla uji eti-metalike. -Përforcime themeli e punime nëntokësore. -Izolime mbi dhe nën tokësore nga ujërat. - Themele të veçanta. Puse-çpime gjeologjike inxhinjërikeçpime për ujë. Punime restaurimi. Restaurimi i ndërtesave monument kulture. -Punime restaurimi në vepra arkeologjike. Punime karpentierë. –Druri, Metali. Impiante teknologjike dhe të veçanta. Instalimi i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkalle lëvizëse, transportuese në përgjithësi)-mirëmbajtja e tyre. Instalimi i impianteve termike-ventilimit-kondicionimit të ajrit-mirëmbajtja e tyre. Instalimi i impianteve higjienike, kuzhina, lavanteri, hidrosanitare-mirëmbajtja e tyre Punime shërbimi. Punime në sipërfaqe të gjelbërta parqe-pyll parqe. Pastrimi i sipërfaqeve urbane. Kryerja e punimeve me shërbesa funerale. Mirëmbajtja dhe zhvillimi i dekorit në mjedise urbane-ndriçim e sinjalizim urban.
Emërtime të tjera Tregtare: ARI-2016-REZ
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 24.02.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr 11, Rruga e Arberit, banese private nr 30, Koder Kamëz

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare