Skip to content

BOTIME KOKONA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 09:53:58
JSON

NIPT: L61516013H
Administrator: Mimoza Shehu (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Botimin dhe ribotimin e veprave të botuara, ose përkthime, sipas Bibliografisë të autorit Vedat Kokona, si dhe çdo krijimtari intelektuale. Në përputhje me legjisLaçionin shqiptar, me qëllim arritjen e objektivave të mësipërme, shoqëria mund të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasurinë intelektuale, duke ruajtur të drejtën e autorit dhe pjesëmarrje me aksione, si dhe çdo aktivitet tregtar, të konsideruara si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqëri dhe që nuk tejkalojnë qëllimin dhe vete natyrën e aktiviteteve kryesore, të cituara me sipër; shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti që hyn në objektin e saj dhe që e ndihmon të arrije qëllimet e saj. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet nënligjore të duhura. Ajo zbaton standarde me të larta të etikës.
Emërtime të tjera Tregtare: BOTIME KOKONA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/03/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 19.03.2016, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Dibres, Pallati 357, Shk. 2, Kati II-te, Ap. 12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise , date 19.03.2016
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja