Skip to content

SISTEMA CLIENTE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-07 13:32:27
JSON

NIPT: L61518006L
Administrator: Ornela Arapi (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime në lidhje me "Call Center", ofrues shërbimesh interneti, ndërmjetësimit tregtar dhe të biznesit, marketing në fushat e shërbimeve telefonike, trajnim të brendshëm ose të jashtëm të stafit dhe edukim profesional, aktivitete të lidhura ose të ngjashme me marketingun dhe çdo aktivitet tjetër i konsideruar i nevojshëm dhe i vlefshëm, për realizimin e qëllimit të shoqërisë. Shoqëria mund ti kryej aktivitetet e mësipërme për llogari të vet ose të përsonave të tretë. Si objekt të veprimtarisë së saj shoqëria do të ketë edhe kryerjen e çdo operacioni ekonomik të lejuar nga legjisLaçioni shqiptar, që përputhet me objektin e veprimtarisë së saj të cilat kanë rendësi për të ardhmen e shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: SISTEMA CLIENTE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/03/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 11.05.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Fillimi i Procedures se Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 06.09.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farkë, Selite, Rruga Kodra e Diellit, Pallati Rreli, Kati i parë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise , date 11.05.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrimi i Shoqerise , date 06.09.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 343 791,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -92 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 217 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 488 950,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Punuar Nga : A.Baja