Skip to content

IMLS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61521002R
Administrator: Roland Joti
Objekti i Veprimtarisë: Importim, eksportim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të produkteve dhe artikujve të ndryshëm ushqimorë, cigareve, pijeve, të higjienës përsonale, kozmetike e të tualetit, detergjentëve, ushqimeve të kafshëve dhe aksesorëve të tyre, artikujve të ndryshëm shtëpiake, artikujve të letrës dhe mjeteve të shkrimit, insekticideve, artikujve kimike, pajisjeve elektroshtëpiake, materiale industriale, ndërtimi, të veshjeve, produkteve tekstile artikuj shkollore, kancelarie etj. Importim, eksportim dhe tregtim i instrumenteve mjekësore dhe aparaturave mjekësore, barna mjekësore, mallra të sektorit parafarmaceutik, farmaceutik dhe çdo gjë tjetër në fushën e mjekësisë, depo farmaceutike, materiale dhe aparatura dentare. mjekësore dhe etero-vajore. Import - eksport shitje me shumicë e pakicë e pajisjeve kompjuterike, hardware, software, pajisjeve elektrike, elektronike, lëndë të para për industrinë, material ndërtimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash, pjesë këmbimi, automjete dhe makineri të çdo lloji, pajisje teknologjike pirun, transpalëta, vajra lubrifikante etj Servis automjetësh, pajisje elektronike, elektrike, pajisje transporti, pirunë, transpalëta etj. Veprimtari dhe shërbime të 2 ndryshme publiciteti, reklamimi, promocioni, kërkime tregu, konsulence, asistencë juridike, operacione të ndryshme komisioneve, rekrutim dhe menaxhimi i burimeve njerëzore. Transport kombëtar e ndërkombëtar mallrash dhe udhëtarësh, për vete, për të tretë dhe me qira. Transport i mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Shitblerje e automjeteve të llojeve të ndryshme Qiramarrje ose qiradhënie të të gjithë automjeteve për qëllime të ndryshme. Shitja, blerja dhënia dhe marrja me qira e pasurive të luajtshme dhe/ose të paluajtshme shërbime magazinimi të produkteve e çdo lloj shërbimi tjetër logjistik. Investime për pjesëmarrje në kapitalin e shoqërive tregtare dhe organeve të tyre drejtuese. Menaxhimi i qendrave tregtare, bareve dhe restoranteve. n. Financime dhe kreditime o. Konsulencë në administrim biznesi. Konsulencë Financiare, kontabiliteti, taksave, informatikës dhe audit, Menaxhim i shoqërive tregtare. Konsulencë Juridike dhe përfaqësim në institucione shtetërore në fushën civile penale, tregtare dhe administrative, Konsulence dhe shërbime prokurimi. Veprimtari në fushën e doganave si përfaqësues doganor për palët e treta etj. Shoqëria mund të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër të nevojshëm apo të dobishëm, për realizimin e qëllimeve të saj, si dhe çdo veprimtari tjetër që nuk vjen në kundërshtim me legjisLaçionin në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: IMLS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 11.03.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 34 100 897,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar Autostrada Tiranë - Durrës, Kilometri i parë, Objekt, Kati i dyte, Zona Kadastrale 2679, Pasuria Nr. 51/19

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare