Skip to content

MARKETS CAPITAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 08:08:09
JSON

NIPT: L61607011S
Administrator: Egla Gjinollari (Likuiduese)
Objekti i Veprimtarisë: Konsulenca dhe shërbime për individë dhe shoqëri tregtare në fushën tregtare, financiare, fiskale, në lidhje me administrimin e aseteve dhe pasurive të luajtshme e të paluajtshme, administrimi i tregjeve dhe burimeve, suport teknik-profesional në fusha të ndryshme, dhënia e asistencës dhe suportit në fushat e marketingut, ndërmjetësimi tregtar në lidhjen e kontratave tregtare etj, trajnimi dhe suporti i klientit. Sidoqoftë, asgjë nuk do të interpretohet këtu si kufizim i mundësisë së shoqërisë për të hyre në tregje apo aktivitete dhe operacione të tjera tregtare pavarësisht së këto aktivitete të mundshme nuk janë përmendur këtu shprehimisht.
Emërtime të tjera Tregtare: MARKETS CAPITAL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/04/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Izrael
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 31.10.2016, me vendim te ortakut te vetem, u vendos: Pushimi i Perkohshem i Aktivitetitit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me 22.02.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Likuidim i Shoqerise . Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

III. Me date 11.09.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Nr. 5, Rruga Ymer Kurti, Qendra Olimpia, Kati i 4, pas Postes Nr. 8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 08.09.2016
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdimi i Shoqerise, date 22.02.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrimi i Shoqerise, date 11.09.2017
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja