Skip to content

Rebeka Konstruksion
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61612031L
Administrator: Lulëzim Cenolli
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim objektesh shumë Katësh, rezidenciale, rrugësh, rikonstruksione, punime, lyerje, punime hidraulike, elektrike, gipsi, suvatime etj. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve etj. Prodhime materiale inerte dhe tregtimi i tyre. Projektimi dhe zhvillimi programeve aplikative për kompjuterë. Shërbime në rrjete informatike. Shitje-blerje, pajisjesh elektronike, kompjuterë, aksesorë të ndryshëm informatike, kancelari etj. Importimin eksportimin dhe tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipave të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve të ndryshme, të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, të shërbimeve, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetësh etj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Hapjen e zyrave imobiliare dhe informacionit për shitjen dhe blerjen e pasurive të paluajtshme, dhënien e tyre me nenkontraktim dhe me qira etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, produkte bujqësore, ushqimorë, materiale ndërtimi, pesticide, pajisje elektronike, konfeksione etj, import-eksport. Transport të mallrave dhe udhëtarëve brenda 2 dhe jashtë vendit. Tregtim me pakicë të karburanteve, të gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikante me shumicë dhe pakicë. Hapje bar-bufe, restorant, parukeri, salon mode, qendër estetike, fitnesi, servis makinash lavash, motel, agjenci turistike. Tregtim, instalim, mirëmbajtje të pajisjeve të cilat sigurojnë burim ushqimi të pandërprerë. Mirëmbajtje e objekteve spitalore. Mirëmbajtje pajisjesh spitalore dhe ato të ndriçimit të biznesit. Ndërtime hidraulike e hidroteknike, ndërtim ujësjellësa, depo ujësjellësi, kanalizime, kanale e impiante vaditëse, punime mbrojtje të sistemit hidraulik, ndërtim impiante të sistemit të ujit, ndërtim diga. Vepra të veçanta punime speciale, përforcim themeli e punime nëntokësore, izolim mbi dhe nëntokësore nga ujërat, puse shpime gjeolog-inxhinierie, shpime për ujë. Punime shërbimi në sipërfaqe të gjelbërta parqe-pyje. Ndërtim i linjave të shfrytëzimit e pastrimit të ujit të pijshëm si dhe tregtimi i tij. Rikonstruksion i ndërtesave civile dhe publike. Ndërtim Diga dhe hidrocentrale. "
Emërtime të tjera Tregtare: Rebeka Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 10.04.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vaqarr PRUSH Fshati Prush, godinë pranë Radio Media J-7, Njësia Administrative Vaqarr

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare