Skip to content

ECOTECH ENERGY SERVICES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-02 13:07:25
JSON

NIPT: L61619030P
Administrator: Gazmend Paja
Objekti i Veprimtarisë: Pastrimi i të gjitha depozitave të hidrokarbureve. Ne fushen e ndertimit objekteve ushtarake rikonstruksione te veprave te artit, objekteve industriale, autostrada, ne fushen e ndertimit te veprave hidroenergjitike etj Rezervat peshku. Rritja dhe kultivimi i peshkut në ujra të kripura. Përpunim dhe konservim i peshkut, krustaceve dhe molusqeve. Tregti me shumicë dhe pakicë e peshkut, krustaceve dhe molusqeve. Import – eksport i tyre.Agjent shitjesh.Aktivitete artistike. Menaxhim dhe organizim koncertesh, eventesh, festivalesh etj
Emërtime të tjera Tregtare: ECOTECH ENERGY SERVICES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/04/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. 2/3, DATË 2 / 9 /2019 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e asistuar” për projektin e investimit me potencial strategjik “Dhërmi Resort” me subjekte “STARTEK sh.p.k.” NUIS/NIPT: L22327007K dhe “ECOTECH ENERGY SERVICES” me NUIS/NIPT L61619030P. Projekti përfshin ndërtimin e një kompleksi turistik, i cili shtrihet në një sipërfaqe totale prej 133.000 m2 në Zonën Kadastrale Nr. 1481, Himarë.

a) Vlera e investimit të projektit “Dhërmi Resort” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 13,782,000 (trembëdhjetë milion e shtatë qind e tetë dhjetë e dy mijë) Euro.

b) Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e Asistuar” i jepet projektit të investimit “Kompleks Turistik Dhërmi”, për një periudhë 2 (dy) vjeçare.

c) Përgjatë fazës së realizimit të investimit dhe operimit, numri i të punësuarve parashikohet të jetë 200 persona.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Komuna e Parisit, Kompleksi Kika, Shkalla 1, Ap.32

Akte. Tjetërsim Kapitali: Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 24.04.2019
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 02.06.2022
VENDIM NR. 28/2 DATË 20.11.2017 PËR PLOTËSIM TË MËTEJSHËM DOKUMENTACIONI LIDHUR ME KËRKESËN PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “KOMPLEKS TURISTIK DHËRMI”
VENDIM NR. 2/3, DATË 2 / 9 /2019 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASITUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT ME POTENCIAL STRATEGJIK “DHËRMI RESORT”
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala