Skip to content

Coffee Service
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-08 07:41:05
JSON

NIPT: L61620004I
Administrator: Xherant Poda
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtia me shumice dhe pakice e mallrave ushqimor, industrial, paisje per bare restorante dhe asistence teknike per keto paisje, sipermarrja dhe sherbimi ne fusha te ndryshme; kryerja e transaksioneve ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, kryerja e veprimtarive dhe/ose pjesemanja ne cdo veprim ose aktivitet ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise, apo cdo veprimtari ne lidhje me to, dhe cdo aktiviiet ekonomik qe do te konsiderohet i nevojshem dhe i dobishem ne menyre qe te permbushet qellimi i veprimtarise, dhe qe nuk bie ne kundershtirn me legjislacionin Shqiptar. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, shoqeria mund: Te kryeje cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te citaura me siper; te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi.
Emërtime të tjera Tregtare: Coffee Service
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/04/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Shyqyri Berxulli me Nr.Pasurie 297/3/12, Zona Kadastrale 3712

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -3 260 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 697 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -418 059,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:11 714 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 851 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 263 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 063 731,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 440 574,00
Punuar Nga : P. Nikolli