Skip to content

archistudio
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-06 08:34:33
JSON

NIPT: L61626024G
Administrator: Edlira Tirana (Likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Studime pjesore urbanistike. Projektim objekte civileindustriale turistike deri ne 5 kt. Projektim objekte civileindustriale-turistike mbi 5 kt. Projektim interiere. Projektim pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte dhe parqe.Masterplane-studime e plane urbanistike. Plan rregullues te pergjithshme per qendra te banuara dhe qytete Studime pjesore urbanistike. Projektin arkitektonik per objekte civile-industriale-turistike-vepra arti ne infrastrukture. Projektim arkeitektonik per objeklte sportive. Projektim interiere. Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe. Ne fushat e mbikeqyrjes dhe kolaudimit te punimeve te zbatimit ne ndertim si me poshte: Punime te pergjithshme ndertimi, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash. Punime speciale ndertimi, punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture dhe materiale druri, plastik, metalik dhe xhami si dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Struktura metalike, struktura druri, sisteme kunder zhurmes ne infrastrukture.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/04/2016
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 29.06.2021, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Abdyl Frasheri, Ndertesa Nr.5, Hyrja Nr.20, Ap.22, ZK.8270, Kodi Postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.01.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 29.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 618 191,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 567 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 433 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 741 647,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 856 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 759 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 032 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 900 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 725 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 431 165,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani