Skip to content

SPIECAPAG Transadriatica
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-25 10:29:43
JSON

NIPT: L61920026B
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Projekti i Gazsjellësit natyror TAP në Shqipëri, do të konsistojë në ndërtimin e linjës furnizuese të gazit, me përjashtim të furnizimit të tubacioneve, për 204 km prej 48" dhe 7 km prej 26" si me poshtë vijon: Seksioni 4 (Shqipëri): 43 km prej kufirit Greqi-Shqipëri pra duke konsideruar kufirin Shqiptar si Pika Kilometrike 0 deri të Pika Kilometrike 43 dhe 71 Km 64 km prej 48" dhe 7 km prej 36" nga Pika Kilometrike 140 deri në Piken Kilometrike 211, - Seksioni 5 (Shqipëri): 97 km nga Pika Kilometrike 43 deri në Pikën Kilometrike 140 prej këtej e në vazhdim do t'i referohemi si "Projekti TAP";
Emërtime të tjera Tregtare: SPIECAPAG Transadriatica
Forma ligjore: Shoqëri e thjeshtë
Viti i Themelimit: 04/07/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. SPIECAPAG - Shqiperia, dege e shoqerise se huaj e themeluar me 08.12.2015 ne Tirane, Blv.Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Qendra Tregtare, Kati i II,1019 me NIPT L61402015T me perfaqesues ligjor te deges/zyres se perfaqesimit Vixente Tien Truong Cong dhe Olivier Thierry Marie Balloy. Sipas Ekstratit te QKB deri me date 25.07.2022

II. A. HAK International B.V., Dega në Shqipëri, dege e shoqerise se huaj e themeluar me 27.09.2007 ne Tirane, Rr. Ibrahim Rugova 40/3, 1019 me NIPT K72127007I me perfaqesues ligjor te deges/zyres se perfaqesimit Hendrik Herremans dhe Wilko Koop. Sipas Ekstratit te QKB deri me date 25.07.2022
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Vendimi i shoqerise SPIECAPAG SAS date 01.09.2020 per amendimin e marreveshjes se shoqerise se thjeshte.Amendimi Nr. 1 i akt marreveshjes.

II. Vendimi i shoqerise A. HAK International B.V., Dega në Shqipëri date 30.09.2020 per miratimin e amendimit e Marereveshjes se Shoqerise se thjeshte.

III. Me date 10.05.2021, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Fillimi i Procedurave te Likuidimit. Statusi i Shoqerise kalon nga : "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

IV. Me date 18.03.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga : "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Cregjistruar".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Bulevardi ''Deshmoret e Kombit'', Kullat Binjake, Qendra Tregtare, kati II, 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.07.2022
Vendim i Presidentit SPIECAPAG SAS date 01.09.2020
Vendim i Shoqerise A. HAK International B.V. date 30.09.2020
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likuidim Shoqerie date 10.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 170 003 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 485 990 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 355 540 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 195 916 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:12 222 713 295,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 585 090 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:16 399 069 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 996 327 240,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Baja