Skip to content

Real Mineral Mining
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 12:47:40
JSON

NIPT: L62017018Q
Administrator: Meenakshi Goel (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Në industrinë minerare, studim gjeologjik, kërkim, përpunimin edhe shfrytëzimin e mineraleve nëntokësore; shitje blerjen e mineraleve si brenda vendit ashtu dhe import eksportin e tyre, duke përfshirë edhe përdorimin e lëndëve plasëse dhe eksploziv për proçeset minerare si: nafta, gazi natyror, qymyrguri, krom, hekur-nikel, bakër, plumb, zink, manganit, boksitit, bitium, squfur, magnez, mermer, argjile, gjips, flori, argjend etj. Ofrimin e Konsulencës në fushën e minierave. Çdo veprimtari tjetër e ligjshme si zhvillimin, blerjen, shitjen dhe investimin e pronave të patundshme, hapjen e puseve, pompimin, zhytjen, rilevimin, nxjerrjen dhe shfrytëzimin e naftës ose të gazit natyror dhe mineraleve të cituara me lart, instalimin ose ndërtimin e infrastrukturës për realizimin e këtyre veprimtarive. Të blej apo të mari si dhurate apo me qira ose me nënqira, shkëmbim apo çdo formë tjetër të njohur nga ligji të pronave të tundshme apo të patundshme dhe mallra të çdo lloji, krahas veprimtarive të përmendura me sipër për pronat e tundshme të patundshme të mbaj edhe të drejta, privilegje, koncesione, leje, licenca, mallra në magazine të nevojshme për vijimin normal të biznesit. Importimin, dhënien me qira edhe riparimin e 2 makinerive edhe pajisjeve.
Emërtime të tjera Tregtare: Real Mineral Mining
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/08/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Indi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 07.02.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Prishja e Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

II. Me date 31.05.2017, me vendim te ortakut te vetem, u vendos : Cregjistrimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative nr.10, Rruga "Him Kolli", pallati 48

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendim i Ortakut te Vetem, Likujdim i Shoqerise date 07.02.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Cregjistrim i Shoqerise date 31.05.2017
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja