Skip to content

NAM-NAM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-06 09:20:51
JSON

NIPT: L62107015O
Administrator: Iva Mera
Objekti i Veprimtarisë: Import - Eksport, tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice etj si; Tregtimin e artikujve te ndryshem, ushqimor, tekstil, industriale etj. Transportim, magazinim, perpunim dhe paketim kafeje. Hapje dhe menaxhim Bar-Kafe, restorante, hotele etj. Hapjen e agjensive turistike dhe administrimin - menaxhimin e tyre, Hapjen agjensi imobilare dhe administrimin - menaxhimin e tyre, Transportimin e mallrave te vete apo te te treteve, me mejetet e veta apo te te treteve, brenda dhe jashte vendit, Transport personash benda dhe jashte vendit, me mejetet e veta apo te te treteve. Tregtimin dhe prodhimin e materialeve te ndertimit e lendeve te para brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: NAM-NAM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.09.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Automjet me targe AA 056 SK
2.Tirane, Automjet me targa TR 2416 T
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha, prapa Poliklinikes Nr. 9, Vile 3 -kateshe, Kati i trete, Zona Kadastrale 8250, Pasuria Nr. 3/301

Adresa:
Tirane, Petrele, Godine Banimi 2 Kate, Z.k 2735, Nr pasurie 173/3/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.11.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 03.08.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 402 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 500 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 611 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 740 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:15 746 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 803 750,00
Punuar Nga : L.Kanani