Skip to content

InFocus
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-11-20 09:31:02
JSON

NIPT: L62127029P
Administrator: Artid Gjylameti; Oleda Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Qender informacioni per grumbullimin, perpunimin, e shperndarjen e sistemeve te informacionit; Qender konsulence per aktivitete te ndyshme; Konceptim, zhvillim e mirembajtje te sistemeve te TIK; Shypshkime, botime, printime, fotokopjime, shumefishime; Pjesemarrje, ndermjetsim e investime ne fushat e sherbimeve, turizmit, tregtise, ndertimit, prodhimit, etj; Pjesemarrje, ndermjetesim e investime ne tregun e pasurive te paluajtshme e tregjet financiare. Aktiviteti i konsulences ne fushen e software aplikative. Aktiviteti i Solution Design per software aplikative. Aktiviteti i Manaxhimit te Projekteve me objekt ICT. Aktiviteti i shitjes se produkteve dhe sherbimeve qe ka ne objektin e veprimtarise. Aktiviteti i shitjes se pajisjeve ICT. Aktiviteti i shitjes se licencave software dhe sherbimeve perkatese te lidhura me to, software si sherbim. Aktivitet ne sherbime te adoptimit dhe te pershtatjes se softwareve. Aktivitet ne sherbime te perpunimit te te dhenave. Aktivitet ne sherbime te hostimit te bazave te te dhenave dhe te dhenave perkatese, dizenjim, programim, zhvillim, konsulence, sherbime dhe veprimtari ne fushen e aplikimeve GIS dhe WebGIS, punime hartografike, 2 topografike, dhe fotogrametrike, menaxhim i fotove ajrore dhe ortofotove, rrjetet e infrastruktures, pasuri te paluajtshme, prodhim dhe menaxhim i informacioneve gjeografike dixhitale te te gjitha tematikave, strukturim dhe krijim i bazave te te dhenave hapesinore, zhvillime analizash. Analize dhe vleresim te biznesit, i strukturave operative financiare per industri te ndryshme financimeve te ndryshme, modelim i biznesit, keshillime mbi ristrukturimin e organizimin financiar, studime tregu, studime plan biznesi, transaksionet dhe strategjine e shitjeve, keshillime mbi partnershipe te ndyshme, negocime te termave te marreveshjes, vleresime risku dhe keshillime per mitigimin e tyre, Sherbime ligjore. Asistence per leje, autorizime dhe licensime nga organet publike. Vleresim i pasurive te paluajtshme. Studim, Projektim dhe Mbikqyrje e zbatimit te punimeve ne ndertim, ndertime civile dhe industrial. Vleresime mjedisore. Ndermjetesim i aktiviteteve te projektimit, ndertimit dhe supervizimit te objekteve me interes publik dhe privat. Ushtrimin e veprimtarise ne fushen e arkeologjise, dhe te trashegimise kulturore. Projektim ne restaurimin e monumenteve te trashegimise se arkitektures, veprave te artit dhe objekteve muzeale
Emërtime të tjera Tregtare: InFocus
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/09/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull; Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Administrative nr.5, rruga "Sulejman Delvina", pallati 1/1, ap. 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 20.11.2021
Vendimmi i ortakut te vetem, date 29.03.2017
Kontrate dhurimi kuotash, date 29.09.2018
Vendimi i Ortakut te vetem, date 19.07.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra financiare 2019
Pasqyra financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 900 913,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 525 036,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 218 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 921 193,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 154 017,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 788 845,00
Punuar Nga : I.Cara