Skip to content

Milano Import Export
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-12 13:16:08
JSON

NIPT: L62127030T
Administrator: Ilir Dushkaj (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport, tregtim i artikujve të ndryshëm.
Emërtime të tjera Tregtare: Milano Import Export
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/09/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 30.05.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 13.06.2017, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Likujdimi i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper".

III. Me date 02.05.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Cregjistrim i Shoqerise. Statusi i Shoqerise kalon nga "Shoqeri ne Likuidim e Siper" ne "Çregjistruar" .

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Sami Frasheri, Zonë kadastrale 8270, Pallati 9, shkalla 5, Ap 49

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Likujdim i Shoqerise date 13.06.2017
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Cregjistrim i Shoqerise date 02.05.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017-2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -391 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:567 816,00
Punuar Nga : A.Baja